tisdag, juli 23, 2024

Malmö vill samfinansiera utredning om Öresundsmetrons anslutning i Köpenhamn

Malmö stad är villig att delfinansiera miljökonsekvensbeskrivningen för Öresundsmetrons anslutning på den danska sidan. Beslutet togs av en enig kommunstyrelse på onsdagen den 18 januari.

Vad innebär beslutet?

– Det innebär att Malmö stad är beredd att samfinansiera en delutredning av anslutningen till Öresundsmetron om Köpenhamns kommun väljer att gå vidare med metrolinjen M5 öst, säger Andreas Norbrant, stadsdirektör i Malmö stad.

Två alternativ för metrolinjen M5

I Köpenhamn pågår en process där beslut ska tas om en ny metrolinje, M5. Två alternativ för linjedragningen finns: En östlig sträckning med fler stationer, som Köpenhamns kommun förordar, eller en kortare västlig sträckning med färre stationer.

För stora infrastrukturprojekt krävs alltid en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Därför måste inom de närmaste veckorna ett beslut tas i Köpenhamns kommun om vilken av de två alternativen som utredningen ska analysera.

Tanken är att Öresundsmetron i framtiden ska anslutas till den nya metrolinjen M5 öst, och därför uppstår ett tillfälle att samtidigt delutreda anslutningen av Öresundsmetron.

– Malmö och Köpenhamn har i mer än tio år planerat och utrett möjligheterna att förverkliga Öresundsmetron. Med M5-linjen har vi chansen att sömlöst ansluta Öresundsmetron till Köpenhamns metrosystem. Det tror vi kan betyda jättemycket för att öka integrationen mellan städerna men också för hela Öresundsregionen, säger Andreas Norbrant.

Kan bli ett startskott för att förverkliga Öresundsmetron

Det är den längre östliga sträckningen med fler stationer som öppnar för möjligheten att i framtiden ansluta en Öresundsmetro. Därför har Malmö stad och andra skånska kommuner lämnat remissvar där detta alternativ förordas.

– Om delutredningen görs i samband med miljökonsekvensberedningen för M5 sparar vi både tid och pengar. Men Öresundsmetron står inte och faller med den östliga sträckningen. Om det blir det andra alternativet kommer vi att jobba vidare som planerat med Köpenhamns kommun, förklarar Andreas Norbrant.

Blir det ett positivt besked kommer Öresundsmetron att ingå i den framtida planprocessen i Danmark.

– Det sänder starka och tydliga signaler till alla, inte minst till regeringarna på båda sidor. I praktiken blir det som ett startskott för att förverkliga Öresundsmetron, avslutar Andreas Norbrant.

Bakgrund

Öresundsmetron, en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn, är ett viktigt innovativt framtidsprojekt både för Sverige, Danmark och Europa. Metron hjälper till att säkra kommande behov av hållbara godstransporter och fjärrtågsförbindelser till och från kontinenten. Samtidigt främjas grön pendling och kollektivtrafik i Nordens största arbetsmarknadsregion.

Copyright/licens: Københavns Kommune

Källa: Malmö stad, Öresundsmetro, News Øresund.

- Annons -

Nyheter

-Annons-