Malmö får riktlinjer för höga hus

Höga hus engagerar och märks. De har en stor påverkan på både närmiljön och bilden av Malmö. Nu har stadsbyggnadsnämnden godkänt riktlinjer som förtydligar vikten av att höga hus byggs på rätt plats, med hög kvalité och på ett klimatsmart sätt.

Höga hus kan bidra till att man kan orientera sig i staden, ge en urban känsla och tillföra en intressant dynamik i stadsbilden. Riktlinjerna innebär att höga hus också ska bidra till att skapa värden för olika stadsdelars karaktär och kvaliteter och för de som bor och verkar i området. Höga hus är ett sätt, men inte det enda sättet, på vilket vi kan bygga en tät stad, säger stadsarkitekt Finn Williams.

Ju högre husen är, desto viktigare är dess placering och gestaltning. Med höjden blir även Malmö stads krav mer omfattande. De nya riktlinjerna förtydligar hur höga hus ska kunna bidra till önskvärd utveckling och att uppfylla stadens olika målsättningar. De höga husen ska kunna spegla vår tids visioner och möta vår tids utmaningar. Finn Williams fortsätter:

Höga hus är synliga för alla – så de ska också ge något tillbaka till alla. Vi ska inte bygga höga hus bara för att vi kan. Det som är viktigt och unikt för riktlinjerna är att säkra att vi bara uppför höga hus när de skapar fler kvaliteter och värden än alternativa byggnadsformer.

Bidrar till Malmös karaktär

Höga hus ska bidra till ett visuellt helt Malmö. Förutom i de centrala delarna av Malmö kommer höga hus även planeras vid stationerna vid Östervärn, Rosengård och Persborg. Det kan även bli aktuellt med höga hus i områdena Svågertorp, Jägersro, Toftanäs och på Ön. Finn Williams berättar:

Det allra viktigaste är att de höga husen ska vara utformade för just Malmö och i gestaltningen tolka karaktären på platsen de byggs på. Det ska gå att se på de höga husen att vi är i Malmö och inte i London eller Göteborg. På samma vis ska det vara skillnad på ett högt hus i Limhamn och ett vid Rosengårds centrum.

Fakta om riktlinjer för höga hus i Malmö

Malmö växer och för att möta detta finns mål inom stadsutveckling som innebär en förtätning och nybyggnation innanför Yttre Ringvägen.

Det vi i riktlinjerna kallar höga hus är framför allt byggnader som är ungefär 35 meter eller högre. Men det kan också vara hus som i förhållande till andra hus i området upplevs som höga.

Riktlinjerna ska vara vägledande vid beslut och vänder sig framför allt till de olika aktörer som jobbar med stadsbyggnad – till exempel fastighetsägare, byggaktörer, konsulter och inom Malmö stad.

- Annons -

Nyheter

-Annons-