Köpenhamn bekämpar långahandläggningstider med robotar

Teknik- och miljöförvaltningen har satt in flera robotar i kampen mot de långa handläggningstiderna inom byggärendeområdet. Handläggningstiderna minskar, och 11,2 miljoner DKK ska säkerställa ännu fler digitala lösningar i byggärendehanteringen.

En armé av robotar arbetar bakom kulisserna för att se till att de byggansökningar som kommer in till Köpenhamns kommun snabbare kommer igenom handläggningsprocessen.

På senare tid har robotar som Færdignan som kan skicka ut de färdiga besluten och Skip som skickar ut bristbrev anslutit sig – och fler är på väg. Robotar kan hjälpa till att spara tid vid handläggning av byggärenden.

I fallet med överföringen valde partierna att anslå ytterligare 11,2 miljoner danska kronor för en ökad digitaliseringsinsats, så att digitala lösningar och robotar kan skruvas upp ännu mer.

Teknik- och miljöborgmästare Line Barfod är glad över att rekordmånga avsatts för att utveckla smarta, digitala lösningar och robotar:

”Att få bygglov måste gå snabbare än det gör i dag. Handläggningstiden måste kortas och minskas och den är på god väg att minskas. Robotar kan hjälpa till att spara tid i ärendeprocessen och därför är de en viktig del av Köpenhamns strävan att få slut på långa handläggningstider och jag är glad att det finns politiskt stöd för att utveckla smarta, tekniska lösningar och robotar, eftersom vi kan se att det gör ont”, säger hon.

Förvaltningen följer byggärendeområdet noga och använder en prognosmodell som gör det möjligt att beräkna hur ärendehögen och ärendehandläggningstiden utvecklas under olika förutsättningar. Enligt prognosen ska ärendehögen vara avgjord i juli 2023, då även rikstjänstmålen ska nås – i genomsnitt – för nya ärenden.

Fakta: Robotarna ingår i en lång rad satsningar som Teknik- och miljöförvaltningen har satt igång för att minska handläggningstiden inom byggärendeområdet, förvaltningen fasttracker, t.ex. vissa falltyper och omedelbart löser andra. Förvaltningen har även avtal med en extern partner som tar hand om en del av det ärendeförberedande arbetet. Ett kontaktcenter har också inrättats där byggsökande kan ringa in och få status på sitt byggärende.

Förvaltningen har också förstärkt dialogen med de byggsökande för att minimera fel i byggansökningarna. För närvarande är det upp till 70 procent av fallen som förlänger felen av de byggansökningar förvaltningen får in.

Detta beror i första hand på att den enskilde sökande efter införandet av de danska nationella byggreglerna BR18 själv har blivit ansvarig för att få en så kallad brand- och byggdeklaration och för att placera en byggnad i rätt brandklass. Många tycker det är svårt och de danska nationella riktlinjerna för kommuner och medborgare har inte följts vid utbyggnaden av BR 18.

Teknik: Köpenhamns kommuns KIT Robotics har ansvarat för utvecklingen av robotarna.

Skip: Roboten Skip skickar ut ett bristbrev om ett dokument saknas i en byggansökan eller om alla fält inte är ifyllda.

Færdignan: Roboten Færdignan möter bara de byggsökande i slutfasen. Han ansvarar för att skicka ut beslut.

Lukkelise: Roboten LukkeLise stänger automatiskt gamla ärenden, så att byggärendehanterarna inte behöver lägga tid på att göra det manuellt.

Ændrea: Roboten Ændrea kan bläddra igenom en enorm mängd material och se om det finns ny information som byggärendehanteraren behöver hantera. De snabba robotögonen hjälper till att spara handläggarens resurser.

ByggBob: Roboten ByggBob vill hålla ordning på saker och ting. Om ett dokument skannas in felaktigt vänder han till exempel om det, så att byggärendehandläggarna inte behöver göra det manuellt. ByggBob kan också skapa nya ärenden. Det brukade ta 40-45 minuter för en anställd att skapa ett ärende manuellt. ByggBob behöver bara ca 5 minuter och han jobbar dygnet runt.

Absalon: Roboten Absalon kliver in under slutfasen, så om nya handlingar kommer in på ett ärende kort innan ett beslut, placerar roboten dem på ärendet.

Källa: Köpenhamns kommun

- Annons -

Nyheter

-Annons-