Helsingborg blir ny medlem i STRING

Helsingborg blir medlem i den politiska organisationen STRING. Organisationen består av ett nätverk av regioner och städer i norra Europa som arbetar för hållbar tillväxt, innovation och ökad mobilitet i ett område från Oslo till Hamburg. Helsingborg är med sin geografiska position och sina politiska prioriteringar en välkommen medlem, uppger STRING. Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, säger i en kommentar:
– Det är mycket glädjande. Ett medlemskap i STRING innebär större möjligheter att driva förändring som är till nytta för invånarna och samhället i stort. Inte minst på infrastrukturområdet med en fortsatt utbyggnad av Västkustbanan och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör som två exempel med hög prioritet.

Fakta: STRING
Politisk organisation för regioner och städer i norra Europa med målet att skapa en grön tillväxtregion. Medlemmar är Oslo, Göteborg, Helsingborg (från 6 juni), Malmö, Köpenhamn, Hamburg, Vikens kommun, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Skåne, Region Huvudstaden, Region Själland, Region Syddanmark och Schleswig-Holstein.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-