Hållbarhetsutskottet: Skärp miljökraven på förpackningar!

Pandemin har ökat näthandeln och därmed användningen av alla typer av kartonger, plastförpackningar och andra emballage. Nordiska rådets hållbarhetsutskott vill se en samlad nordisk strategi för återvinning och hoppas på fler Svanenmärkta förpackningar.

Fler förpackningar än någonsin har lämnats till återvinning under pandemin, men möjligheten för konsumenten att välja miljösmarta förpackningar måste bli ännu bättre, anser Hållbarhetsutskottet. 

På sitt möte under måndagen beslöt utskottet att begära en politisk dialog med ministerrådet om en nordisk gemensam strategi för återvinning. Utskottet vill också verka för fler Svanenmärkta förpackningar.  

Viktigt med gemensam strategi

Redan för ett år sedan rekommenderade Nordiska rådets hållbarhetsutskott att de nordiska regeringarna tar fram en gemensam strategi för återvinning av alla avfallstyper.

Som svar på rekommendationen listade Nordiska ministerrådet de insatser som redan är igång för att minska avfallet i Norden. Här nämndes bland annat samnordiska projekt kring producentansvar, återvinning av textilier, cirkulära affärsmodeller, livscykelvärdering av byggmaterial och minskade miljöeffekter av plast.

Trots alla insatser ser utskottet ändå behovet av en övergripande strategi – och inviterar därför Nordiska ministerrådet till politisk dialog.

Fler Svanenmärkta förpackningar

På initiativ från den socialdemokratiska gruppen vill utskottet också driva på utvecklingen mot fler Svanenmärkta förpackningar. 

– Vi har sett fler hemleveranser under pandemin och materialförbrukningen har exploderat. Därför hoppas vi på en utveckling av vår nordiska miljömärkning till att omfatta alla förpackningar, även sekundärförpackningar. Vi har också branschorganisationer som själva kräver och vill ha ökade krav på förpackningsproduktion så att vi kan minska miljö- och klimatkonsekvenserna. Med detta förslag kommer vi att försöka uppfylla den önskan, säger Anna Vikström, svensk socialdemokratisk riksdagsledamot och medlem i Hållbarhetsutskottet.

Kraven skärps kontinuerligt

Redan idag ställs produktspecifika krav på förpackningarna av alla Svanenmärkta produkter. Det handlar om krav på vilket material som används, på mängden emballage, och på att de ska vara designade på ett sätt som främjar återanvändning. Kraven skräps kontinuerligt i takt med produktutvecklingen på marknaden. 

Enligt Karen Dahl Jensen, produktutvecklingschef på Nordisk Miljömärkning, omfattas redan de viktigaste kategorierna av emballage av miljömärkningen.

– Vi håller med om att emballage – och särskilt överemballering – är en utmaning för miljön. När vi utvecklar krav på produkter har vi därför också starkt fokus på strikta krav på produktens förpackning. När man pratar om emballage, ska man komma ihåg att de kan ha många olika funktioner, till exempel att skydda en flytande eller ömtålig produkt eller säkra hållbarheten. Det ska kraven naturligtvis ta hänsyn till, säger Karen Dahl Jensen.

Miljömärkt pizzakartong

Hon poängterar att Svanenmärket redan har kriterier för utvalda förpackningstyper, där Nordisk Miljömärkning har värderat att det gör skillnad för miljön. Det gäller förpackningar för flytande matvaror och engångsartiklar till mat, som dryckestetror och pizzakartonger. 

– Senaste nytt är kriterierna för tryckerier som också öppnat för certifiering av transportytteremballage, som e-handelsemballage. Svanenmärket hänger med andra ord redan riktigt bra med när det handlar om krav på emballage, säger Karen Dahl Jensen. 

- Annons -

Nyheter

-Annons-