Flexiblare biljetter för pendlare över Öresund utreds

Skånetrafiken och DSB undersöker just nu flexiblare biljetterbjudande för tågpendlare över Öresundsbron som vill kombinera arbete hemma och på arbetsplatsen. En prissänkning för biljettpriserna över Öresund har utretts av Skånetrafiken, men bedöms som svår att genomföra.

– Vi har sett även på svenska sidan att arbetspendlare har fått ett ändat resmönster som vi tror är här för att stanna även efter pandemin. Det är behov för ett mer flexibelt biljetterbjudande som tillåter att man är på arbetsplatsen vissa dagar och hemma andra dagar. Vi har ett flexibelt erbjudande på gång på svenska sidan och tittar även på att göra liknande mot Danmark för våra arbetspendlare över sundet. Men 30-dagarsbiljetten kommer att finnas kvar för de som har behov av det, säger Pernilla Lyberg, chef för försäljning och marknad på Skånetrafiken, och fortsätter:

– Vi förbereder ett ärende så vi tittar på det, men allting ska klubbas i nämnden. Jag kan inte säga någon tidsram egentligen, men vår ambition och vilja är att det inte ska ta alltför lång tid.

Arbetet med att ta fram det nya biljettförslaget gör av Skånetrafiken och DSB tillsammans.

– Givetvis, vi har ett tätt samarbete och kan inte göra något utan att vara överens. Det är många detaljer inom erbjudandet som måste sättas utifrån resevillkor som ska vara lika på båda sidor sundet, säger Pernilla Lyberg.

I ett beslutsförslag till Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne som sammanträder på onsdag nästa vecka framgår att tågpriserna över Öresundsbron även har utretts i syfte att nå ökad integration. En sänkning av biljettpriset bedöms svår att genomföra då den, enligt beslutsförslaget, måste genomföras i samförstånd med DSB som inte har en ambition att göra en sådan prissänkning och att en undersökning bland tågresenärer över Öresund har visat att andra faktorer än priset har störst inverkan på integrationen när det gäller kollektivtrafiken. De fem åtgärder som i undersökningen bedömdes ha störst påverkan är: harmonisering av system, snabb och likadan trafikinformation, skapa en sömlös resa, behålla den goda reseupplevelsen och marknadsföra trafiken.

Enligt Skånetrafikens beräkningar skulle en tioprocentig sänkning av biljettpriset för enkel och 24-timmarsbiljetter kosta cirka 35 miljoner kronor per år och motsvarande sänkning för periodbiljetter cirka 10 miljoner per år.

- Annons -

Nyheter

-Annons-