tisdag, juli 23, 2024

Fler äldre arbetar – men åldersdiskriminering är ett utbrett problem

En ny rapport framtagen av Arbetsförmedlingen visar åldersdiskriminering är vanligt förekommande trots att fler äldre arbetar jämfört med för tio år sedan.

Till följd av höjda utbildningsnivåer och förbättrad hälsa har det blivit möjligt för fler att arbeta längre, det gäller främst för gruppen 55–64 år men också för de över 65. Dessutom är den äldre arbetsstyrkan en viktig tillgång vad gäller kompetensförsörjning. Det framgår av Arbetsförmedlingens rapport.

Men trots att allt fler arbetar längre är åldersdiskriminering ett tydligt problem, något som bland annat märks på andelen äldre som är långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen har dessutom noterat att den generella arbetslösheten ökat inom gruppen under coronapandemin.

Arbetsförmedlingen pekar på att äldre tillhör en av de grupper med lägre konkurrensförmåga på arbetsmarknaden idag, något som bland annat beror på att kompetenskraven på dagens arbetsmarknad förändras snabbt som en effekt av ökad automatisering och digitalisering.

Enligt Arbetsförmedlingen krävs aktiva åtgärder mot åldersdiskriminering om arbetsmarknaden ska kunna tillvarata de äldres kompetens fullt ut.

Källa: News Øresund.

- Annons -

Nyheter

-Annons-