Finland, Danmark, Sverige och Norge i topp i Sustainable Development Report – men den globala utvecklingen har stagnerat

Fyra nordiska länder ligger i topp på Sustainable Development Report som visar hur långt världens länder kommit när det gäller att nå FN:s globala mål.  Samtidigt har den samlade globala utvecklingen stagnerat sedan 2019. De senaste årens pandemi och säkerhetskriser har minskat fokus på de globala målen skriver rapportens författare. Mellan 2010 och 2019 steg SDG:s samlade index från drygt 61 till 66 för att fram till 2021 plana ut på 66. Stagnationen syns även i Norden. Mellan 2020 och 2021 ökade Finlands index från 86,42 till 86,51, Danmarks från 85,4 till 85,83 medan Sveriges föll från 85,29 till 85,19 och Norges från 82,42 till 82,35. När länderna nått index 100 har de nått alla globala mål som ska nås fram till 2030.

Pandemin har bidragit till att Sustainable Development Index har stagnerat sedan 2019. Grafik: Sustainable Development Report

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-