måndag, juli 15, 2024

Det inställda högskoleprovet påverkar vår framtid

Det inställda högskoleprovet har ett enormt inflytande över våra liv och det är inte bara en möjlighet som har rätt att tas ifrån oss.

Högskoleprovet är utformat för att öka sannolikheten för de som ansöker att komma in på deras drömutbildning, om man inte har lyckats uppnå det meritvärdet som krävs eller om det är hög konkurrens om platserna. 70 000 var anmälda, och deras framtid påverkas. Eftersom jag är en av de 70 000 som kommer att påverkas av det här beslutet, vill jag dela med mig av ett perspektiv som kanske inte har vägts in tillräckligt mycket när beslutet väl fattades.

Alla anmälda till högskoleprovet kommer att få en återbetalning på avgiften som de betalade, men problemet är att vi inte vill ha pengarna; vi vill göra provet. Jag förstår att smittspridningen inte går att förutspå, men det hade kunnat finnas andra åtgärder som hade varit lika tillförlitliga och rättssäkra som det vanliga sättet högskoleprovet skrivs på. Man kan alltid öppna fler skolor och även hålla högskoleprovet i grundskolors klassrum istället, för att öka avståndet mellan provdeltagarna. Jag är väl medveten om att UHR noga har övervägt att byta datum istället för att ställa in provet, men om grundskolor fortfarande är öppna och särskilda restriktioner för restauranger gäller, varför kan inte särskilda åtgärder tas för att ungdomar ska få en chans att visa sin potential? Visserligen hade det inneburit en ytterligare avgift för provdeltagarna om fler lokaler och mer personal hade behövts för att genomföra provtillfället, men om man redan har betalat 450 kronor, varför skulle de allra flesta inte ha den ekonomiska möjligheten att betala 100 eller 200 kronor till? Coronakrisen har påverkat många branscher och många människor har eller kommer att ha problem med ekonomin till följd av det, men det är regeringens uppgift att dämpa effekterna av denna kris. Om priset hade höjts, borde regeringen ha kunnat erbjuda ekonomiska stödinsatser till de anmälda som inte hade haft en tillräckligt stabil ekonomi för att betala extraavgiften.

Regeringen vet att beslutet kan få konsekvenser för många, och har av den anledningen erbjudit oss 9 300 fler platser vid högskola och universitet under 2020 och 6 600 fler platser i 2021. Det största bekymret är att 70 000 påverkas av beslutet av det inställda högskoleprovet, vilket är betydligt fler än platserna som tas fram för att öka sannolikheten för någon att komma in på utbildningen. Dessutom vill man öka finansieringen av sommarkurser i år, vilket hade lett till 6 000 fler platser. Detta är inte en lösning för alla, eftersom det finns människor som exempelvis vill få en kandidatexamen. Platser på sommarkurser är bra, men det är ingenting som kompenserar för det inställda provet när det gäller längre utbildningar.

Det finns anmälda som har lagt ned tid på att öva inför högskoleprovet och det finns även de som i vissa fall har betalat för en kurs. Att inte tillåta dessa individer att skriva provet, men att ändå avse en tredjedel av platserna för högskoleprovet i urvalsgrupperna är detsamma som att svika alla förväntansfulla blivande studenter. Det finns ingen garanti för att fler utbildningsplatser kommer att räcka för de ansökande utan högskoleprov eller med sämre än önskat resultat på provet. Betygen man ansöker med reflekterar inte alltid eleven. Man kanske tidigare har varit ofokuserad eller ostrukturerad i sina studier, men att man sista året har ändrat på sin studieteknik eller sina vanor och har ambitionen att studera. Jag har sett det hända med en del personer, och jag är övertygad om att alla känner till en sådan person. Högskoleprovet är en andra chans för många att visa att man har ändrat på sina vanor och att man hade varit en bra student, och av den anledningen borde inget beslut neka oss möjligheten att skriva provet.

Bianca M – Info Express
hello@infoexpress.se

- Annons -

Nyheter

-Annons-