tisdag, juli 23, 2024

Danmark stoppar dumpningen av slam från Lynetteholm efter svenska protester

De svenska protesterna och flera danska kommuners protester mot att delvis förorenat slam från bygget av den konstgjorda halvön Lynetteholm dumpas i Öresund har gett resultat. En majoritet i Folketinget har kommit överens om att permanent stoppa dumpningen av slam i Öresund. Istället kommer de delvis förorenade muddermassorna att kapslas in och deponeras inne i den konstgjorda halvön som håller på att byggas i Köpenhamns hamninlopp.

“Den gennemførte miljøkonsekvensvurdering giver ikke anledning til bekymring, men der har været rejst opmærksomhed om klapning fra de svenske myndigheder og andre aktører, hvilket giver risiko for forsinkelser af projektet”, står det i det nya politiska avtalet från den 31 maj mellan den danska regeringen och sex andra partier i Folketinget.

I avtalet står även att den nya metoden att hantera det slam som muddras upp för att skapa en stabil havsbotten till bygget av halvön innebär att fas två i projektet försenas med ett år. För att hålla tillbaka kostnaderna har de politiska partierna även kommit överens om att ersätta dyrt stålspont med billigare stenfyllnader vid halvöns utsidor. Ytterligare en del i det nya avtalet gäller att parterna vill stärka den offentliga dialogen kring projektets kommande faser och att den offentliga remissperioden i samband med den strategiska miljöanalysen, SMV, ska förlängas.

Projektet med Lynetteholm drivas av Köpenhamns utvecklingsbolag By & Havn där den danska staten är minoritetsägare

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-