lördag, juli 2, 2022

Annonsera/Prenumerera

Annons

Utsläpp från flygplan och fartyg: fakta och siffror (grafik)

Utsläppen av växthusgaser från internationell luftfart och sjöfart har ökat drastiskt de senaste tre decennierna. Kolla in vår grafik och lär dig mer.

Även om luftfart och sjöfart vardera endast står för cirka 4 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, har de varit de snabbast växande utsläppskällorna som orsakar klimatförändringar.

Det beror främst på den rekordstora trafiktillväxten till följd av ökande passagerarantal och handelsvolym. Det är också först nyligen som dessa sektorer har inkluderats i ansträngningar för att minska växthusgasutsläppen, både på EU-nivå och globalt.

För att minska EU:s utsläpp med 55 procent till 2030 och att nå nettonollutsläpp 2050, arbetar Europaparlamentet just nu med förslag som ska minska utsläppen från flygplan och fartyg. Dessa förslag omfattar bland annat inkluderingen av sjötransporter i systemet för handel med utsläppsrätter (ETS), införandet av en översyn av systemet för luftfart och förslag om mer hållbara bränslen för flygplan och fartyg.

Grafiken visar andelen transportutsläpp i EU 2019, som står för 28,5 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser.
Utsläpp från transporter i EU 

De snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser

År 2019 hade utsläppen från internationell luftfart och sjöfart ökat med 146 respektive 34 procent jämfört med 1990. Ökningen är den snabbaste inom hela transportsektorn. Sektorn är också den enda där utsläppen har ökat sedan 1990.

På grund av restriktioner i samband med covid-19-pandemin, minskade utsläppen från båda luft- och sjöfart betydligt under 2020. Minskningen kommer dock troligen att vara tillfällig och utsläppen från båda sektorerna beräknas fortsätta att öka.

Grafiken illustrerar förändringen av växthusgasutsläppen från transporter i EU från 1990 till 2019 samt prognoser från 2019 till 2030.
Utsläpp av växthusgaser från transporter i EU 

Luft- och sjötrafiken ökar

Växthusgasutsläppen från luftfart och sjöfart har till stor del drivits av trafikökningen. Antalet flygpassagerare i EU har ökat stadigt sedan 1993 och volymen av den internationella sjöhandeln har ökat betydligt under de senaste tre decennierna.

Antalet flygpassagerare minskade med 73,3 procent under 2020 jämfört med 2019, men i takt med att covid-19-restriktionerna upphävs, ökar antalet redan.

Den växande oron för miljön kan få fler människor att uppmärksamma koldioxidavtrycket från sitt transportsätt. Enligt en Eurobarometerundersökning uppgav dock bara drygt en av tio sagt att de oroar sig över klimatavtrycket från transporter de använder. Ta reda på hur mycket koldioxid din flygresa släpper ut.

Grafiken visar den årliga utvecklingen av antalet flygpassagerare i EU från 2010 till 2020.
Antal flygpassagerare i EU 

Läs mer om utsläppsminskningar

Mer om utsläppsminskningar från transportsektorn

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-