Covid-19-vaccinationer: Mer solidaritet och öppenhet behövs

Ledamöterna stöder EU:s gemensamma strategi för att bekämpa covid-19 och under en debatt om den pågående vaccineringen och EU:s vaccinstrategi efterlyste de större enighet och tydlighet .

Under en debatt i kammaren den 19 januari om EU:s övergripande strategi för covid-19-vaccinationer uttryckte de flesta ledamöter sitt stöd för den gemensamma EU-strategin, som säkerställer snabb utveckling av och tillgång till säkra vacciner, men efterlyste ännu mer solidaritet när det gäller vaccinationer och insyn i avtal med läkemedelsföretag.

Esther de Lange (EPP, Nederländerna) betonade att endast mer öppenhet kan undanröja den utbredda uppfattningen, oavsett om den är motiverad eller inte, att alltför ofta vinst prioriteras inom läkemedelsindustrin. Hon lovordade EU:s gemensamma inköp av vacciner, som ledde till en starkare förhandlingsposition än enskilda EU-länder skulle ha haft.
– Det innebär fler vacciner till ett bättre pris och under bättre förhållanden. Det visar vad EU kan göra när vi är enade. Vi kan hjälpa till att rädda liv, sade hon.

”Solidaritet och enighet svaret”

Iratxe García Pérez (S&D, Spanien) varnade för ”hälsonationalism” som skulle kunna skada samarbetet om vacciner i Europa. Hon menar att solidaritet och enighet är svaret.
– Om vi kan behålla enigheten och få en rättvis distribution av vacciner i medlemsstaterna har vi anledning att tro att 380 miljoner EU-medborgare kommer att vaccineras före sommaren. Detta är en vetenskaplig- och sjukvårdsprestation som inte får förstöras av parallella avtal och direkta inköp. Låt oss tala med en röst så att den största vaccinationskampanjen någonsin kommer att ge oss hopp igen 2021, sade hon.


Portugals statssekreterare med ansvar för Europafrågor, Ana Paula Zacarias, sade att den gemensamma EU-strategin, som påskyndade processen med att utveckla, säkra tillgången och godkännandet av vacciner, måste fortsätta för att säkerställa tillgång och effektiv spridning av vacciner i alla medlemsstater.


Dacian Cioloș (Renew, Rumänien) frågade sig vad vi exakt gör för att öka hastigheten när det gäller att administrera vacciner i hela EU.
– Jag vet att detta är en kapplöpning mot tiden, men i denna kapplöpning kan vi inte glömma att vi har ett ansvar för att göra saker och ting med full insyn, ett ansvar gentemot våra medborgare att vinna deras förtroende. Det förtroendet är i stort sett vad vaccinationskampanjen är beroende av, sade han.

Inte tillräckligt transparenta förhandlingar

Enligt Joëlle Mélin (ID, Frankrike) var förhandlingarna om vaccinavtalen inte tillräckligt transparenta.
– Vi befinner oss nu i distributionsfasen och vi upptäcker att det finns brister och brutna löften från läkemedelsföretagen, sade hon.


Philippe Lamberts (De Gröna/EFA) talade också om behovet av öppenhet och att EU-kommissionen höll kontrakt med laboratorier hemliga.
– Denna oklarhet är en förolämpning för demokratin. I varje enskilt avtal måste köparen veta vad han eller hon köper på vilka villkor och vilket pris.

Han talade också om potentiella ansvarsfrågor,
– Det är mycket viktigt att veta vem som bär ansvaret om det skulle uppstå negativa sidoeffekter av vaccinationen – skulle det vara de offentliga beslutsfattarna eller skulle det vara läkemedelstillverkarna? Vi har ingen aning, sade han.

Leverantör offentliggör avtal

EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides försäkrade ledamöterna om att deras krav på öppenhet hade hörsammats. Hon välkomnade det faktum att den första vaccinleverantören har gått med på att offentliggöra avtalstexten och sade att kommissionen arbetar för att få andra tillverkare att göra detsamma.


Joanna Kopcińska (ECR, Polen) sade att beslutet om den gemensamma vaccinationsstrategin var rätt.
– Vi behöver en övergripande strategi och naturligtvis har skepsisen mycket att göra med rädslan för att vaccineringen går långsamt, leveransen kan vara försenad och avtalen är inte transparenta, sade hon och efterlyste också en systematisk uppdatering av behandlingsstrategier och lämpliga informationskampanjer som når ut till alla.


Marc Botenga (Vänstern, Belgien) efterlyste större öppenhet i fråga om avtal och ansvar från läkemedelsföretagen. Han kritiserade den ojämna tillgången till vaccin globalt och konstaterade att fattigare regioner har svårt att få tillräckligt med vaccin.
– Ingen vinst behöver göras med denna pandemi, och vi vill absolut inte ha någon segregering vid vaccinationer, sade han.

”Inget land säkert förrän viruset är under kontroll”

Hälsokommissionär Stella Kyriakides sade att hon förväntar sig att få se fler ansökningar om godkännande av vaccin under de kommande månaderna. Hon betonade vikten av en övergripande strategi.
– Inget land kommer att vara säkert och ingen ekonomi kommer verkligen att återhämta sig förrän viruset är under kontroll i alla världsdelarm sade hon.

Kyriakides talade även om COVAX – den globala facilitet för att säkerställa rättvis och allmän tillgång till covid-19-vaccin som EU hjälpte till att införa – som syftar till att köpa 2 miljarder doser före slutet av 2021, inklusive över 1,3 miljarder för låg- och medelinkomstländer.

Ana Paula Zacarias konstaterade att ett antal frågor återstår att lösa, bland annat vaccinationsintygets format och roll, en gemensam strategi för användning och validering av snabbtest för antigener och ömsesidigt erkännande av testresultat från covid-19.


Bakgrund: Kapplöpningen om ett vaccin

Redan sedan första början av coronautbrottet har Europaparlamentet noga följt forsknings- och utvecklingsprocessen för vaccin. EU samordnade en gemensam insats för att säkerställa ett snabbt införande av vaccin mot sjukdomen genom att mobilisera hundratals miljoner euro till forskningsprojekt och flexiblare förfaranden. Parlamentet godkände ett tillfälligt undantag från vissa regler för kliniska prövningar för att möjliggöra snabbare utveckling av vacciner.

Ledamöterna i hälsoutskottet framhöll vid upprepade tillfällen behovet av allmänhetens förtroende för vacciner och vikten av att bekämpa desinformation, och efterlyste större öppenhet i fråga om vaccinkontrakt, godkännande och spridning i EU.

Inom ramen för EU:s vaccinationsstrategi, som lanserades i juni 2020, förhandlade kommissionen på EU-ländernas vägnar och ingick i förhandsavtal med utvecklare av vacciner. EU täcker en del av producenternas kostnader i utbyte mot rätten att köpa en viss mängd vaccindoser inom en viss tidsperiod och till ett visst pris, så snart de har fått godkännande för försäljning. Hittills har sex avtal med läkemedelsföretag ingåtts.

2,3 miljarder vaccindoser har hittills säkrats

Efter vetenskaplig utvärdering och positiv rekommendation från Europeiska läkemedelsmyndigheten beviljade Europeiska kommissionen den 21 december 2020 ett villkorligt godkännande för försäljning av det första vaccinet mot covid-19, som utvecklats av BioNTech och Pfizer. Vaccinationer i hela EU inleddes den 27 december. Den 6 januari 2021 beviljades Modernas vaccin villkorligt godkännande för försäljning. Det vaccin som utvecklats av AstraZeneca skulle kunna godkännas i slutet av januari.

- Annons -

Nyheter

-Annons-