tisdag, juli 23, 2024

Avskogning i tropiska bergsområden ökar uppvärmningen

När träd huggs ner i tropiska bergsområden, för att ge utrymme för jordbruket att expandera, förändras markytans egenskaper och ytans strålningsbalans påverkas. Därmed förändras också det lokala klimatet.

– De biofysiska förändringar som sker, och deras inverkan på klimatet, har emellertid inte ens beaktats i de senaste klimatmodellerna och därmed förblivit okända, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meterologi vid Göteborgs universitet.

Han deltar i en internationell forskargrupp med forskare från Kina, USA, Thailand, Frankrike, Singapore, Korea, Japan, Storbritannien och Sverige. 

Forskargruppen har undersökt hur de biofysiska processerna fungerar i världens tropiska bergsområden genom att införliva satellitobservationer av skogsförändringar i en högupplöst land-atmosfärskopplad modell.

Höjd en nyckelfaktor

När forskarna tittade på det sydostasiatiska massivet, Barisanbergen i Maritima Sydostasien, Serra da Espinhaço i Sydamerika och Albertine Rift-bergen i Afrika, fann de att avskogning av berg orsakar uppvärmning och att höjden över havet är nyckelfaktorn för hur avskogning påverkar klimatet.

Forskargruppen konstaterade att den lokala temperaturhöjningen på grund av avskogning kunde vara upp till 2 ° C där omvandlingen från skog till jordbruk varit omfattande.

Uppvärmningen är ett resultat av de sammanflätade och motsatta effekterna av ökad albedo, som orsakar kylning, genom att mer värme reflekterar bort från jordytan, och minskad evapotranspiration, det vill säga avdunstning, vilket orsakar uppvärmning.

När höjden ökar, ökar albedoeffekten i betydelse och uppvärmningseffekten minskar.

Nya odlingar på måttliga höjder påverkar det lokala klimatet

Eftersom de flesta nya odlingsytor skapas på låga till måttliga höjder, ger avskogning då högre uppvärmning eftersom avdunstningen minskar.

Deliang Chen
Deliang ChenFoto: Johan Wingborg

– Detta resultat har betydande konsekvenser eftersom ekosystem ofta är känsliga och ekonomisk utveckling ofta är dålig i dessa områden.

– Utöver den globala uppvärmningen, orsakad av antropogena växthusgaser, bör effekterna av denna ytterligare uppvärmning på grödor, markförstöring och biologisk mångfald i närliggande intakta ekosystem, integreras i framtida bedömningar och planering för hållbar utveckling, säger Deliang Chen.

Fakta

Albedo är ett mått på reflektionsförmåga eller den andel av en kortvågig strålning som reflekteras från en belyst yta.

Evapotranspiration är summan av avdunstning från mark, våta växtdelar, vatten, snö och is, samt av växternas transpiration.

Länk till artikelhttps://www.nature.com/articles/s41561-020-00666-0

Studien har publiceras i Nature Geoscience.

- Annons -

Nyheter

-Annons-