Vacciner: avtalet mellan EU-kommissionen och AstraZeneca nu offentligt

På ny begäran av EU-kommissionen den 27 januari 2021 har läkemedelsföretaget AstraZeneca gått med på att offentliggöra en maskad version av det avtal som parterna ingick den 27 augusti 2020.

Kommissionen välkomnar företagets vilja till ökad insyn i dess medverkan i EU:s vaccinstrategi.

Insyn och redovisningsskyldighet är viktigt för att bygga upp EU-medborgarnas förtroende och se till att de kan lita på att de vacciner som köps in på EU-nivå är effektiva och säkra.

Kommissionen hoppas kunna offentliggöra alla avtal om förhandsåtaganden om inköp inom kort.

Det avtal som blir offentligt i dag innehåller maskade delar som rör konfidentiell information, t.ex. uppgifter om fakturor. AstraZeneca-avtalet är det andra som offentliggörs, sedan CureVac gått med på att offentliggöra sitt förhandsåtagande om inköp med EU-kommissionen.

Bakgrund

Kommissionen fokuserar på att skydda folkhälsan och ingå så förmånliga avtal som möjligt med företagen, för att säkerställa tillgången till säkra och effektiva vacciner till rimliga priser.

Det avtal som kommissionen förhandlade fram tillsammans med EU-länderna godkändes den 14 augusti och trädde i kraft den 27 augusti. Det finansieras av krisstödinstrumentet.

Enligt avtalet kan EU-länderna köpa 300 miljoner doser av AstraZenecas vaccin, med en option på ytterligare 100 miljoner doser, fördelat proportionellt efter folkmängd. Avtalet gör det också möjligt för EU-länderna att donera sina vaccindoser till låg- och medelinkomstländer eller skicka dem vidare till andra europeiska länder.


APA – AstraZeneca(3094.193 kB – PDF)Ladda ner (3094.193 kB – PDF)

- Annons -

Nyheter

-Annons-