onsdag, juni 19, 2024

Talman David Sassoli hedras i plenum

Europaparlamentets talman David Sassoli avled den elfte januari. Parlamentet kommer att hedra hans minne vid en ceremoni nästa måndag i Strasbourg.

Europaparlamentets talman David Sassoli avled tidigare i dag i Aviano (Italien), där han legat på sjukhus sedan den 26 december. Han var Europaparlamentariker sedan 2009 och valdes till talman i juli 2019 för den första halvan av mandatperioden.

Under covid-19-pandemin vidtog talman Sassoli extraordinära åtgärder som gjorde det möjligt för Europaparlamentet att utöva sina befogenheter enligt fördragen. Han spelade också en framträdande roll som förespråkare för en ambitiös EU-långtidsbudget och en effektiv återhämtningsmekanism. Dessutom ledde den avlidne talmannen Europaparlamentet i arbetet med att visa solidaritet med de mindre lyckligt lottade i samband med att covid-19-krisen först slog till. Han vidtog till exempel stödåtgärder i Europaparlamentets värdstäder, bland annat genom att erbjuda måltider till välgörenhetsorganisationer och skydd i parlamentets lokaler för kvinnor som utsatts för våld. Fast besluten att dra lärdom av pandemin inledde David Sassoli också en stor reflektionsövning tillsammans med ledamöterna för att ompröva och stärka den parlamentariska demokratin.

Som hängiven europé underströk den avlidne talmannen i sitt tal vid EU-toppmötet i december att ”vad Europa behöver, och behöver mest av allt, är ett nytt projekt som kan ge hopp. Jag tror att vi kan bygga det projektet på grundval av en kraftfull tredelad strategi: ett Europa som förnyar, ett Europa som skyddar och ett Europa som upplyser.”

Minnesceremoni

En ceremoni för att hedra hans minne kommer att äga rum måndagen den 17 januari i samband med öppnandet av plenarsammanträdet i Strasbourg. Närvarar gör också den tidigare parlamentsledamoten och Italiens tidigare premiärminister Enrico Letta.

I Rom kommer talman David Sassolis kista att finnas på plats i Sala della Protomoteca i Capitolium (huvudkontoret för Roms kommun) torsdagen den 13 januari klockan 10.00-18.00. Begravningsgudstjänsten kommer att äga rum fredagen den 14 januari klockan 12.00 i basilikan Santa Maria degli Angeli.

Val av ny talman

I enlighet med arbetsordningen (artikel 20) kommer Europaparlamentets förste vice talman att leda institutionens arbete under de dagar som föregår valet av ny talman. Som ursprungligen planerats redan innan talman Sassolis plötsliga bortgång kommer valet av Europaparlamentets nya talman för den andra halvan av mandatperioden att äga rum nästa tisdag under plenarsammanträdet i Strasbourg. Valet av vice talmän och kvestorer kommer att följa därefter.

Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-