tisdag, juli 23, 2024

Tågstopp mellan Lund och Malmö under 10 dagar

Från den 22 september till den 1 oktober är det helt stopp i tågtrafiken på sträckan Malmö-Lund. Stoppet förlängs till Hjärup och Åkarp stationer, som inte kommer att trafikeras förrän den 8 oktober. Även Västkustbanan kommer att omfattas av störningar under hösten.

Tågstoppet på Södra Stambanan beror på Trafikverkets arbete med att färdigställa bygget av fyra nya spår mellan Malmö och Lund. Tåg norrifrån kommer att ha Lund C som slutstation och tåg söderifrån, inklusive Öresundståg från Köpenhamn, kommer att ha Malmö C som slutstation.

Under perioden 25 september-3 december påverkas även sträckan Helsingborg-Ängelholm, som kommer att vara avstängd tills dubbelspåret på Västkustbanan är färdigbyggt. Från den 25 september till den 2 oktober är Öresundstågen inställda mellan Helsingborg och Båstad, och från 2 oktober till 3 december körs Öresundstågen mellan Malmö och Göteborg utan uppehåll i Landskrona och Helsingborg.

Skånetrafiken har meddelat att bussar endast i begränsad omfattning kommer att kompensera för tågbristen på grund av brist på bussar och bussförare. Skånetrafiken uppmanar resenärer som kan arbeta hemifrån att göra det och att använda de berörda regionbussarna endast vid behov under denna period.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-