Sysselsättningen i Danmark slår nytt rekord trots ekonomisk oro och hög inflation

Den ekonomiska osäkerheten har ännu inte fått sysselsättningen i Danmark att vika neråt. Den fortsätter att stiga till rekordhöga nivåer. Sysselsättningsökningen drivs delvis av en offentlig efterfrågan på arbetskraft. Mest ökar sysselsättningen inom vård och omsorg medan sysselsättningen minskar inom 6 av 19 branscher i näringslivet. Störst är minskningen inom hotell och restaurang.

Sysselsättningstalen i Danmark når nya rekordnivåer. Mellan oktober och november i fjol ökade antalet sysselsatta (lønmodtagere) med 4 300 personer till sammanlagt 2 974 200 personer, rapporterar Danmarks Statistik.

”Sysselsättningen fortsätter att trotsa tyngdlagen. Trots ett mycket svårt 2022 med energikris, stigande räntor och krig i Europa har arbetsmarknaden visat sig vara extremt motståndskraftig. Hjulen har inte stannat och sysselsättningen har bara skjutit i höjden. Det är verkligen imponerande”, säger Erik Bjørsted, Chefsekonom i Dansk Metal, i en kommentar till Børsen.

Störst ökning under perioden skedde inom hälso- och sjukvård och omsorg där antalet sysselsatta ökade med 1 500 personer. Samtidigt minskade sysselsättningen i 6 utav näringslivets 19 branscher. Den största minskningen, sett till antal, skedde inom hotell- och restaurangbranschen, där antalet sysselsatta minskade med 600 personer under samma period.

Men flera experter tror att arbetslösheten kommer att börja öka i år. I en kommentar till Børsen säger Jeppe Juul Borre, chefsekonom på Arbejdernes Landsbank, att arbetsmarknaden brukar reagera med en viss eftersläpning och att den övergripande utvecklingen redan visar tecken på att den danska ekonomin har bromsat in. Han lyfter också den stigande arbetslösheten i Danmark, som under samma period ökade med 5 700 personer, och det minskade antalet lediga jobb på den danska arbetsmarknaden.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-