Syrebrist råder i danska vatten – miljöministern lovar förbättring

Syreförbrukningen i den danska havsmiljön ökar och en försämring kan få allvarliga konsekvenser för livet i danska och närliggande vatten. Det visar en ny rapport från Dansk Center for Miljø og Energi.

En av orsakerna till syrebristen är den stora mängd gödningsmedel som används inom jordbruket och som därför bör minskas enligt miljöordförande från Radikale Venstre och Enhedslisten, skriver Politiken.

En karg och grå havsbotten väntade Berlingskes fotojournalister när de besökte den danska havsbotten, som visade sig vara präglad av syrebrist i större utsträckning än de hade förväntat sig. Allt från tjocka lager av lera och silt till alger på ålgräs visar tecken på syrebrist.

Miljöminister Magnus Heunicke (S) ser det som en av sina viktigaste uppgifter att förbättra tillståndet: “Vi måste säkerställa bättre förutsättningar för ekosystemet och fisken i vår havs- och vattenmiljö. Och det är en grundläggande uppgift att vi ska nå våra kvävemål”, säger Heunicke till Politiken.

Baserat på rapporten kommer miljöministern att sammankalla ett antal yrkesverksamma och organisationer till ett möte om utvecklingen.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-