fredag, juni 9, 2023

Statistik över trafikolyckor och dödsfall i EU (nyhetsgrafik)

EU har kunnat visa upp ganska goda resultat för trafiksäkerheten, men vilka länder är säkrast? Lär dig mer om vilka siffor som gäller baserat på land, ålder, kön, med mera.

Varje år förlorar tusentals personer sina liv eller skadas allvarligt i trafikolyckor inom EU. Mellan 2010 och 2020 har antalet dödsfall på vägarna i EU minskat med 36 procent. Jämfört med 2019 då 22 800 förlorade livet på våra vägar, dog 4 000 färre år 2020. Preliminära siffror visar att 18 länder uppvisar sitt lägsta antal döda i trafiken någonsin. 

Säkrast är fortfarande Sverige med 18 dödsfall per 1 miljon invånare, medan Rumänien hade den högsta nivån med motsvarande 85 döda/miljon invånare. EU-genomsnittet var 42 döda/miljon invånare jämfört med 180 döda/miljon människor globalt. 

Att pandemin påverkat genom minskad trafik är tydligt, men svårt att mäta. 

Trafiksäkerheten i EU år 2020 

2018, var 12 procent av alla som dör på EU:s vägar mellan 18 och 24 år gamla, medan endast 8 procent av EU:s befolkning tillhör denna kategori. Det innebär att unga är överrepresenterade när det gäller trafikolyckor med dödlig utgång. Men dödsfallen har minskat med 43 procent i denna grupp sedan 2010. 

Andelen dödsfall med äldre (över 65 år) i trafiken från 22 procent under 2010 till 28 procent 2018. Barn under 15 år står för 2 procent.

Tre fjärdedelar (76 procent) av dödsfallen i trafiken var män, vilket är ett mönster som är relativt oförändrat och återspeglas i alla medlemsländer.

Vad gör EU för att minska antalet trafikolyckor?

I juli 2021 godkände ledamöter från parlamentets konsumentskyddsutskott regler för ansvarsförsäkringar för att bättre skydda trafikoffer över hela EU. De nya direktiven måste fortfarande godkännas av kammaren, och därefter har medlemsländerna 2 år på sig att genomföra dem.

Under de kommande månaderna förväntas ledamöterna också rösta om en resolution för EU:s trafiksäkerhetspolitiska ram, i vilken de pekar ut huvudstegen som behövs för att uppnå nollvisionen för EU:s vägar till år 2050. De inbegriper säkra hastighetsbegränsningar (30 km/timmen i bostadsområden), nolltolerans för rattonykterhet och fler säkerhetsåtgärder för infrastruktur och fordon. Det sker som ett svar på kommissionens EU-ram för trafiksäkerhetspolitik 2021-2030 och ”nästa steg mot nollvisionen”.

Den 16 april 2019 godkände ledamöterna nya regler som ska göra 30 avancerade säkerhetsfunktioner obligatoriska, såsom intelligent farthållning, distraktionsvarning för föraren och nödbromssystem. Obligatorisk säkerhetsteknik skulle kunna hjälpa till att rädda 25 000 liv och förebygga åtminstone 140 000 allvarliga skador innan 2038, med tanke på att den mänskliga faktorn är delaktig i omkring 95 procent av det totala antalet trafikolyckor.

För att göra vägarna säkrare har EU också förstärkt reglerna för förvaltningen av vägars säkerhet och arbetar på att säkerställa ett gemensamt regelverk för trafiksäkerheten när det gäller självkörande fordon.

- Annons -

Nyheter

-Annons-