måndag, juli 15, 2024

Sömnbrist gör att vi uppfattar andra annorlunda

En ny studie från forskare vid Uppsala universitet visar att unga vuxna som lider av sömnbrist uppfattar arga ansikten som mindre trovärdiga och hälsosamma. Neutrala och rädda ansiktsuttryck uppfattades av samma grupp som mindre attraktiva. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature and Science of Sleep.

Forskare från Uppsala universitet genomförde ett experiment med 45 unga män och kvinnor för att undersöka hur akut sömnbrist påverkar hur människor undersöker och värderar rädda, arga och neutrala ansiktsuttryck. De använde eyetracking, en sensorteknologi som kan läsa av vad en person tittar på i realtid. Deltagarna i experimentet hade en natt där de inte sov något alls och en natt där de hade möjlighet att sova åtta timmar. Morgnarna efter dessa nätter mättes deras ögonrörelser när de tittade på olika ansikten.

– När de led av sömnbrist spenderade våra försökspersoner mindre tid på att fokusera på ansikten. Eftersom ansiktsuttryck är avgörande för att förstå andras känslotillstånd kan det här leda till att man avläser andras sinnesstämning fel eller för sent, säger Lieve van Egmond, förstaförfattare till studien och doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet.

– Att personerna i vårt experiment klassade arga ansikten som mindre trovärdiga och hälsosamma samt neutrala och rädda ansikten som mindre attraktiva när de led av sömnbrist indikerar att brist på sömn är förknippat med mer negativa sociala intryck av andra. Det här skulle kunna leda till i mindre lust att umgås med andra, säger Christian Benedict, docent i neurovetenskap och studiens seniora författare.

– Personerna i vårt experiment var unga vuxna. Vi kan inte vara säkra på att resultaten gäller alla åldersgrupper. Vi vet inte heller om vi skulle få samma resultat om vi testade personer som lider av kronisk sömnbrist, säger Lieve van Egmond.

För mer information kontakta Lieve van Egmond, doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet: 072-842 86 68, e-post: lieve.van.egmond@neuro.uu.se

van Egmond et al. (2022) How Sleep-Deprived People See and Evaluate Others’ Faces: An Experimental Study. Nature and Science of Sleep.

Källa: Uppsala universitet

- Annons -

Nyheter

-Annons-