Skånetrafiken vidareutvecklar Öresundstågen istället för att införa system 3

Planerna har skrotats på att komplettera de nuvarande Öresundstågen med en ny sorts tåg, system 3, på sträckan Helsingborg-Lund-Malmö-Köpenhamn framöver. Efter den avbrutna upphandlingen har Skånetrafiken beslutat att istället trafikera sträckan med Öresundståg och att vidareutveckla det tågsystem som finns idag. Fram emot 2030 siktar man på att ha utvecklat nästa generations Öresundståg. Det nya beslutet innebär att Skånetrafiken redan i december i år utökar trafiken genom att köra fyra tåg/h under en stor del av dagen över Öresund. Men för att utöka trafiken ännu mer därefter behöver ett par pågående infrastrukturbyggen i Skåne först färdigställas. 

Skånetrafikens upphandling av nya kapacitetsstarka dubbeldäckartåg för sträckan Helsingborg-Lund-Malmö-Köpenhamn underkändes av Förvaltningsrätten i Malmö i december 2020. Enligt den tänkta tidsplanen skulle trafiken i Tågsystem 3, som det kallades, börja köra i december 2022. Sedan dess har planerna gjorts om.

– System 3 kom att handla mycket om fordonstyp, men egentligen handlade det om utbud av tågkanaler i Skåne. De kanaler som var tänkta för system 3 kommer att köras med Öresundståg istället. När fordonstypen från system 3 inte blev av så tänkte man att det kanske är bättre att se på förnyelse av Öresundstågsflottan. Det arbetet har startat, vad man ska ha när de nuvarande tågen är uttjänta. Tågen kommer att börja falla för åldersstrecket vid 2030, säger Mats Ohlsson, affärsutvecklare på Skånetrafiken.

Tågsystem 3:s fordon finns därmed inte med i planeringen längre, nu är fokus istället på fler kanaler för att utöka trafiken och hur framtidens tåg, som kallas ”nästa generations Öresundståg”, ska se ut. Redan i december i år kan antalet avgångar börja utökas som en följd av att tågen sedan december 2021 inte kör hela vägen till Helsingör utan vänder vid Østerport/Nivå. Det har frigjort fler tåg liksom det svenska övertagandet av de danska tågen i december också väntas göra.

– Redan i december så sätter vi in fler Öresundståg i en del de kanaler som var tänkta för system 3. Det är kopplat till att Skånetrafiken tar över ansvaret för tågtrafiken över Öresundsbron, säger Mats Ohlsson.

Under rusningstid avgår tågen idag var tionde minut och under övrig tid var tjugonde minut. Utökningen av trafiken sker till en början främst utanför rusningstid. Totalt ska det från december köra 84 Öresundståg per dag över Öresundsbron under vardagar och 72 stycken per dag under helgerna. För att därefter kunna utöka trafiken ytterligare behöver ny infrastruktur komma på plats, berättar Mats Ohlsson.

– De nya kanaler som tågen ska köra i bygger på nya infrastruktursatsningar. Det är ett par satsningar som måste falla på plats. Dels fyrspåren Malmö-Lund och dels stationen Helsingborg övre. Det gör att vi siktar på december 2023 istället. Vi är redo att köra, men det bygger på att vi får ny infrastruktur, säger Mats Ohlsson.

Tanken framöver är att utöka trafiken med två tåg per timme, till totalt sex tåg över Öresund och även att utöka trafiken från tim- till halvtimmestrafik på sträckan till Göteborg. Utökningen till Göteborg är dock beroende av utbyggnaden av Västkustbanan mellan Helsingborg C och Maria station, berättar Mats Ohlsson.

I december i år planeras ytterligare en förändring av Öresundstågstrafiken när SJ Öresund kommer att sluta köra tågen i december vilket meddelades förra veckan. Avtalet sägs därmed upp i förtid efter stora förluster för bolaget.

Källa: News Øresund – Jenny Andersson

- Annons -

Nyheter

-Annons-