torsdag, juni 20, 2024

Så ser historien ut bakom den ukrainska nationella identiteten

Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina och att Vladimir Putin inte erkänner Ukraina som nation berättar professor Barbara Törnquist Plewa, forskare i slaviska språk och kulturhistoria, om den ukrainska nationens historia och språk.

Vad utgör en nation förutom dess gränser? Ofta betecknar det ett folk som anses dela ursprung, historia och för det mesta talar samma språk. Så vad vilar den ukrainska nationella identiteten på? Är till exempel Ukraina och Ryssland kulturellt och språkligt lika nära som Sverige och Danmark? Hur har relationen mellan det ryska och ukrainska språket ändrats i Ukraina sedan landet blev självständigt 1991? Det är några av de frågor som Barbara Törnquist försöker besvara i den här intervjun.

Några av de frågor som Barbara Törnquist försöker besvara i den här intervjun.

Källa: Lund universitet

- Annons -

Nyheter

-Annons-