Rapport föreslår förbättrat kontrollsystem för att utläsa kränkningar och hatbrott

Malmö stads Forum för demokrati och mänskliga rättigheter har presenterat sin andra rapport till kommunstyrelsen. Forumet har undersökt polisers, parkeringsvakters, lärares, räddningstjänstpersonals och vård- och omsorgspersonals utsatthet för hat och hatbrott i Malmö. I rapporten föreslås flera åtgärder och förbättringar.

Rapporten som Forum för demokrati och mänskliga rättigheter har tagit fram bygger på dialogmöten mellan Malmö stads politiker och olika yrkesgrupper. Forumet har fokuserat på att föra samtal med personer som i sina yrkesroller riskerar att utsättas för fördomar, kränkningar och hatbrott på grund av exempelvis hudfärg, etnicitet, trosbekännelse eller sexuell identifiering.

Deltagarna har delat med sig av upplevelser och erfarenheter och bidragit med förslag på förbättringar inom trygghets- och demokratiarbetet avseende just fördomar och hatbrott.

– Forumets förra rapport beskrev hur ungdomar utsätts för kränkningar i exempelvis skolmiljö, det vill säga där de borde känna sig som mest skyddade och säkra. Den här rapporten har riktat in sig på att identifiera några yrkesgrupper som möter Malmös medborgare i olika situationer och olika områden, säger Thomas Bull, trygghetssamordnare på stadskontoret som har samordnat processen och skrivit rapporten.

I rapporten, som skickas vidare till berörda nämnder, rekommenderas bland annat att Malmö stad förbättrar:

  • Möjligheten för studenter/aspiranter att förberedas inför yrkesroller avseende att hantera rasism, kränkningar eller hatbrott
  • Handlingsplaner och rutiner, åtgärder och uppföljning av händelser
  • Kontrollsystem där högre chefsledning kan utläsa anmälda kränkningar eller hatbrott
  • Utbildning för medarbetare och ledning i frågor om hatbrott och diskriminering

– Mitt medskick är att rapporten visar att hatbrott inte handlar om utsatthet av extrema grupper, utan visar sig i olika skepnader i vardagen. Vem räknar med att bli kränkt när du ska vårda, servera, undervisa eller rädda liv? säger Thomas Bull.

- Annons -

Nyheter

-Annons-