lördag, december 2, 2023

Räkningar för barn- och äldreomsorg får skjutas upp i 90 dagar

Den senaste tidens höga räntor, elpriser och bränslekostnader har tagit hårt på många lundabors ekonomi. För att underlätta situationen ska det bli möjligt att skjuta upp inbetalningen av avgifter för bland annat förskola, fritids och äldreomsorg i 90 dagar. Det har kommunstyrelsen beslutat.

– Lundaborna ska inte behöva välja mellan elräkningen, förskoleavgiften eller hemtjänstavgiften. Med 90 dagars anstånd ges möjlighet att planera och anpassa sin ekonomi i väntan på utbetalningen av regeringens elstöd, säger kommunstyrelsens vice ordförande Rasmus Törnblom (M).

  • Möjligheten att ansöka anstånd om betalning gäller för fakturor till:
  • barn- och skolnämnden – exempelvis för förskola och fritids
  • vård- och omsorgsnämnden – exempelvis avgifter för hemtjänst och äldreboende
    utbildningsnämnden – avgifter för International School of Lund

Enligt kommunstyrelsens beslut ska det vara möjligt att ansöka om betalningsanstånd för fakturor med fakturadatum mellan den 18 januari och 31 mars 2023. Det sker enklast genom att kontakta kommunen på 046-359 50 00 och då ha fakturan till hands. Alla som ansöker om betalningsanstånd kommer att få det beviljat, förutsatt att fakturan inte har gått till Inkasso.

Möjlighet till betalningsanstånd används sedan tidigare i kommunen i olika sammanhang, men då upp till två månader. I det här fallet är det alltså möjligt att skjuta på betalningen i 90 dagar.

Hur många lundabor som ansöker om betalningsanstånd kommer att påverka det inkommande kassaflödet till kommunen. En konsekvens blir att kommunen likviditet påverkas tillfälligt, vilket innebär ökade räntekostnader för kommunen.

– Ett antagande är att kassaflödet påverkas med uppemot tio miljoner kronor under fyra månader. Det skulle ge en räntekostnad på 100 000 kronor vid en ränta om 3 procent, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör.

Källa: Lunds kommun

- Annons -

Nyheter

-Annons-