Parlamentet vill säkerställa rätten att ”logga ut” från jobbet

Parlamentet vill skydda arbetstagarnas grundläggande rätt att inte vara uppkopplad och ”logga ut” från arbetet utanför arbetstid.

Digitala verktyg har ökat effektiviteten och flexibiliteten för arbetsgivare och arbetstagare, men har skapat en ”ständigt jourkultur” där arbetstagarna är lätta att nå när som helst och var som helst, även utanför arbetstid. Tekniken har möjliggjort distansarbete och under covid-pandemin har distansarbetet blivit utbrett i samhället.37 procent av arbetstagarna i EU började arbeta hemifrån under nedstängningen. 

Distansarbete försvårar balansen mellan privatliv och yrkesliv

Även om distansarbete har sparat jobb och gjort det möjligt för många företag att överleva coronakrisen har det också suddat ut skillnaden mellan privat- och yrkeslivet och inneburit att många människor arbetar utanför sin normala arbetstid, vilket har försämrat balansen mellan arbete och privatliv.27 procent procent av dem som arbetade hemifrån arbetade på fritiden

Personer som regelbundet distansarbetar är mer än dubbelt så benägna att arbeta mer än den maximala arbetstid som fastställs i arbetstidsdirektivet än de som inte gör det.Längsta arbetstid och kortaste vilotid

  • Högst 48 arbetstimmar per vecka
  • Minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila
  • Minst 4 veckors betald semester per år

Ta reda på vad EU gör för att skydda jobben som påverkas av covid-pandemin

Ta reda på mer om EU-regler gällande arbete och familjeliv

Ständig uppkoppling till arbetet kan leda till hälsoproblem

Att vila är avgörande för välbefinnandet och den ständiga uppkoppling till arbetet har konsekvenser för hälsan. Att sitta för länge framför skärmen och arbeta för mycket minskar koncentrationen, orsakar kognitiv och känslomässig överbelastning och kan leda till huvudvärk, ögonpåfrestning, trötthet, sömnbrist, ångest eller utbrändhet. Statiska ställningar och repetitiva rörelser kan dessutom orsaka muskel besvär, särskilt i arbetsmiljöer som inte uppfyller de ergonomiska standarder.

Över 300 miljoner människor i världen lider av depression och arbetsrelaterade psykiska störningar

Parlamentet efterlyser ny EU-lagstiftning

Rätten att ”logga ut” sig definieras inte i EU-lagstiftningen. Parlamentet vill ändra detta. Den 21 januari 2021 uppmanade parlamentet kommissionen att lägga fram en lag som gör det möjligt för arbetstagare att koppla bort sig från arbetet utanför arbetstid utan konsekvenser och fastställa minimistandarder för distansarbete.

Parlamentet konstaterade att avbrott på fritiden och förlängda arbetstider kan öka risken för obetald övertid, inverka negativt på hälsan, balansen mellan arbetsliv och privatliv och vila från arbetet. Och efterlyste följande åtgärder:

  • Arbetsgivare bör inte kräva att arbetstagare ska vara tillgängliga utanför sin arbetstid och medarbetarna bör avstå från att kontakta kolleger i arbetssyfte.
  • EU-länderna bör se till att arbetstagare som åberopar sin rätt att koppla bort sig skyddas från bestraffning och andra negativa konsekvenser och att det finns mekanismer för att hantera klagomål eller överträdelser av rätten att koppla bort sig
  • Distansutbildning och fortbildning på distans ska räknas som arbete och får inte äga rum under övertid eller lediga dagar utan tillräcklig ersättning.

De flesta EU-länder reglerar distansarbete, men endast fyra länder (Belgien, Frankrike, Italien och Spanien) erkänner rätten att koppla bort sig. Frankrike var det första landet 2016.

Läs mer om hur EU förbättrar arbetstagarnas rättigheter och arbetsvillkor

- Annons -

Nyheter

-Annons-