tisdag, juli 23, 2024

Nytt konstprojekt mäter hur Helsingborgs- och Helsingörsborna mår

Konstnärer från Danmark och Sverige samarbetar om ett projekt där 50 sensorer ska mäta humöret i de båda städerna i norra Öresund, genom faktorer som lufttryck, temperatör, luftfuktighet, partikelföroreningar och bullernivåer. Samtidigt följer konstnärerna vad lokalinvånarna skriver i sociala medier. Resultatet ska sedan visualiseras i form av en ljusinstallation som visar hur invånarna mår.

Initiativet till projektet har tagits av Helsingborgs stad och Helsingör kommun, som gjorde en gemensam utlysning. Från Danmark deltar konstnärsgruppen Healthy Mind Tech som står för mätningarna, och från Sverige konstnärerna Johan Gelinder och Emil Berzén som ska skapa ljusinstallationen. Syftet från kommunernas sida är bland annat att låta lokala kulturentreprenörer visa upp sig och få större erfarenhet, och att ge invånarna i städerna en ny upplevelse.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-