Nytt beslut om fjärr- och distansundervisning inom vuxenutbildningen

Den 17 december 2020 fattade arbetsmarknadsnämnden beslut att förlänga tiden för att bedriva vuxenutbildningen i form av fjärr- och distansundervisning till den 31 januari 2021. Nu förlängs tiden till den 6 april 2021.

Smittspridningen i Skåne är fortsatt på en hög nivå. Därför fattade arbetsmarknadsnämnden beslut att förlänga tiden ytterligare för fjärr- och distansundervisning inom vuxenutbildningen.

En succesiv återgång till undervisning på plats är planerad från den 1 mars. I första hand gäller det praktiska moment och elever som i övrigt är sårbara för distansundervisning.

– Även om vi kan se en positiv utveckling i smittspridningen de senaste veckorna så är den fortsatt på en hög nivå. Därför har vi fattat beslutet att förlänga tiden ytterligare, till den 6 april, säger Richard Lundberg, arbetsmarknadsnämndens ordförande.

– Vi fortsätter att göra allt vi kan för att stötta våra elever både i fjärr- och distansundervisningen och när det blir aktuellt med en återgång till undervisning på plats, säger Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör.

Bakgrund

Vuxenutbildningen i Helsingborgs stad övergick till att bedriva undervisning i form av fjärr- och distansundervisning den 7 december 2020. Den 17 december 2020 beslutade arbetsmarknadsnämnden att förlänga beslutet om att bedriva vuxenutbildningen i form av fjärr- och distansundervisning mellan den 11 januari 2020 – 31 januari 2021. Beslutet omfattar all vuxenutbildning som antingen bedrivs i egen regi eller av upphandlade eller auktoriserade leverantörer av vuxenutbildning samt utbildning inom Yrkeshögskolan.

Fakta

Undervisning inom Lärvux omfattas inte av beslutet. Anledningen är att Lärvux elevgrupp bedöms ha stora behov av närundervisning på plats i skolans lokaler. Undervisningen inom Lärvux är anpassad för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.

Beslutet omfattar inte heller:

• Praktiska moment, både inom sfi-yrkesspår och yrkesutbildningar, som inte kan skjutas upp

• Examinationer som inte går att genomföra på distans

• Elever som i övrigt är sårbara för distansundervisning

För mer information:

Richard Lundberg (M), arbetsmarknadsnämndens ordförande i Helsingborgs stad, 0767-73 84 96, richard.lundberg@helsingborg.se

Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör, Helsingborgs stad, 072-211 38 02, maria.norrby@helsingborg.se

- Annons -

Nyheter

-Annons-