torsdag, juni 20, 2024

Nya svenska regeringen stoppar höghastighetsågsplaner, men vill utreda åtgärder för att kunna köra tåg i 250 km/h Hässleholm-Lund

Den 22 december meddelade regeringen att planeringen av nya stambanor för höghastighetståg avbryts. När det gäller sträckan Hässleholm-Lund avslutas det pågående arbetet helt. Istället vill regeringen ”utreda nya åtgärder i järnvägssystemet för hastigheter upp till som mest 250 km/tim”. Fokus är främst på att underlätta arbetspendling och godstransporter.

Den svenska regeringen vill inte fullfölja utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg med hastigheten 320 km/h. Därmed fick Trafikverket i december uppdrag att avbryta den pågående planeringen. I regeringsbeslutet framgår följande: ”Regeringen anser att det finns skäl att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg. Den höga kostnaden för utbyggnaden gör att satsningen riskerar att tränga undan andra nödvändiga investeringar”.

Beslutet innebär att de första utbyggnadsetapperna som påbörjats i projektet förändras. Arbetet med sträckan Hässleholm-Lund avslutas, projektet Göteborg-Borås pausas fram till den 30 september 2023 och för Ostlänken (Järna-Linköping), det arbetet som kommit längst, ska kostnadsreducerande åtgärder samt lämpliga åtgärder genomföras med utgångspunkt i att Ostlänken inte längre väntas bli en del av ett ihoplänkat system av nya stambanor.

För Skånes del har Trafikverket istället fått i uppdrag att utreda kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet för hastigheter upp till som mest 250 km/h. Utredningen ska redovisas senast den 30 september 2023. Åtgärderna gäller främst sträckan Hässleholm-Lund, uppger regeringen, men även på andra bandelar ”för att det därigenom ska kunna tas ett helhetsgrepp över kapaciteten i Skåne”. Det framgår också att effekterna av Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, som ska stå klar 2029, ska beaktas. Utredningen om nya förbindelser över Öresund, som initierades i den senaste infrastrukturplanen, genomförs separat och ingår inte i det nya uppdraget.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-