fredag, december 1, 2023

Köpenhamn är världsarkitekturhuvudstad 2023 – satsningar genomförs även i Malmö

I år är Köpenhamn världens arkitekturhuvudstad, utsedd av FN-organisationen UNESCO, och staden står i juli värd för den internationella organisationen UIA:s världskongress. Malmö ansluter och genomför, i samarbete med Köpenhamn, satsningen ”Malmö in the making” som bland annat har särskilt fokus på stadsutveckling i områdena Rosengård och Nyhamnen.

Köpenhamns arkitekturår har fått titeln ”Copenhagen in Common” och ska fokusera på historia, vardagsliv och natur med en rad arrangemang runt om i staden och regionen under hela 2023. Officiell invigning sker den 17 januari på Köpenhamns rådhus. Malmö stad samarbetar med Köpenhamn genom satsningen ”Malmö in the making”. Det innefattar bland annat en utlysning för att hitta två team som vill jobba med stadsutveckling ”inkluderande, experimentellt och platsspecifikt i Rosengård och Nyhamnen”. Under september planeras även en rad publika event för Malmöborna där programmet just nu håller på att utformas tillsammans med lokala aktörer.

UIA:s världskongress kommer att hållas mellan den 2–6 juli i Köpenhamn, ha temat ”Sustainable Futures – Leave No One Behind” och väntas samla 10 000–15 000 arkitekter och branschfolk från hela världen. Konferensen hålls vart tredje år.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-