Ny lag från den 1 juli 2021 om estetiska behandlingar

Den 1 juli 2021 träder en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Det påverkar skönhetssalonger och andra så kallade hygieniska behandlingsverksamheter i Malmö. De nya reglerna betyder bland annat att verksamheter som till exempel gör fillers i läppar ska anmäla sin verksamhet till statliga Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det införs kompetenskrav för den som utför de estetiska injektionsbehandlingar: endast legitimerade läkare tandläkare eller sjuksköterskor med specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp som exempelvis botulinumtoxin och fillers. Verksamheter som gör injektionsbehandlingar men inte har personal som är legitimerade får från och med den 1 juli inte längre utföra injektionsbehandlingar.

Samtidigt utökas anmälningsplikten till kommunen för övriga hygieniska behandlingsverksamheter som använder till exempel skalpeller, rakblad eller andra skärande och stickande redskap: barberare, nagelsalonger, frisörer och salonger som utför öronhåltagning. Dessa verksamheter ska göra en anmälan för registrering hos miljöförvaltningen.

Läs mer malmo.se/hygieniskbehandling

- Annons -

Nyheter

-Annons-