Nästan 5 000 tillgängliga laddstolpar har satts upp i Danmark – stor ökning under 2021

2021 ökade antalet uppsatta laddstolpar i Danmark markant. Under det gångna året etablerades 1 949 nya offentligt tillgängliga laddstolpar. Därmed finns det totalt 4 828 offentliga laddstolpar i Danmark, meddelar Transportministeriet. I slutet av 2020 fanns det 2 979 offentliga laddstolpar. Det utgör en ökning av antalet uppsatta offentliga laddstolpar med 68 procent på ett år.

I december 2021 utgjorde uppladdningsbara bilar 56 procent av bilförsäljningen i Danmark, vilket är rekord, enligt branschorganisationen De Danske Bilimportører. Till den 31 december 2021 hade nästan 2 781 855 personbilar registrerats i Danmark, varav 144 498 var uppladdningsbara.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-