måndag, mars 1, 2021
Hem Miljö

Elavfall i EU: Fakta och siffror

Elavfall är det snabbast växande avfallsflödet i EU och mindre än 40 procent återvinns. Ta reda på fakta och siffror i vår infografik. Elektroniska apparater...

Avskogning i tropiska bergsområden ökar uppvärmningen

När träd huggs ner i tropiska bergsområden, för att ge utrymme för jordbruket att expandera, förändras markytans egenskaper och ytans strålningsbalans påverkas. Därmed förändras...

Forskare testar nya sätt att göra din öl mer hållbar

Öl är världens mest konsumerade alkoholhaltiga dryck. Men ölproduktion är resurskrävande och kräver stora mängder energi och vatten. I samarbete med ett lokalt bryggeri...

Avfallshantering i EU: Infografik med fakta och siffror

Titta på vår infografik och läs om hur européerna hanterar sitt kommunala avfall, som främst genereras av hushållen. Under 2018 satte EU upp nya ambitiösa...

Orsakerna till insekternas död

Enligt en dokumentär från zdf, en tysk statligt finansierad kanal, finns det flera faktorer som påverkar mångfalden hos insekter Insekter hotas av flera anledningar som...

Bör man sluta använda plast?

Plast har blivit ett allvarligt miljöproblem och frågan om hanteringen av plast har blivit väldigt aktuell på sistone. Är det verkligen miljövänligt att helt...

En procent av världens befolkning står för mer än 50 procent flygets utsläpp

En procent av världens befolkning står för mer än hälften av flygets koldioxidutsläpp. Det finns därför all anledning att se på flygresor på nytt...

Metanol kan bli framtidens klimatneutrala fartygsbränsle

Stora fartyg kör ofta på smutsig tjockolja, vilket orsakar stora utsläpp. Men hopp finns om att bygga nya och även konvertera befintliga fartygsmotorer till...
Annons
- Annons -

Allmänbildning