fredag, november 27, 2020

En procent av världens befolkning står för mer än 50 procent flygets utsläpp

0
En procent av världens befolkning står för mer än hälften av flygets koldioxidutsläpp. Det finns därför all anledning att se på flygresor på nytt sätt. Det är en elitaktivitet och inte alls vad flygbranschen vill att vi skall tro - att alla flyger. Det...

Metanol kan bli framtidens klimatneutrala fartygsbränsle

0
Stora fartyg kör ofta på smutsig tjockolja, vilket orsakar stora utsläpp. Men hopp finns om att bygga nya och även konvertera befintliga fartygsmotorer till att i stället köra på metanol. Projektet Fastwater har fått fem miljoner euro från EU för att utveckla den nya...

Hållbar skogsskötsel: Ledamöter kräver åtgärder mot avskogning

0
Att skydda och hållbart sköta skogar är kritiskt i kampen mot klimatförändringar. Ta reda på vad Europaparlamentet vill. Parlamentet har röstat om ett flertal betänkanden som kräver att Europeiska kommissionen gör mer för att främja hållbar skogsskötsel inom EU och att skydda skogar utanför EU genom att få bort...

“Klimatrörelsen måste bredda sitt engagemang för att överleva”

0
I Sverige firar klimatrörelsen att oljekoncernen Preem har dragit tillbaka sin ansökan om att få bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil. Men hur ser framtiden ut för klimatrörelsen när andra aktuella kriser och sociala rörelser får större utrymme i samhällsdebatten? Hållbarhetsforskaren Mine Islar ger sin...

Annons

Teknik

Annons