Mer fokus på att upprätta tilliten för den gemensamma arbetsmarknaden över Öresund

Den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen är en av Greater Copenhagens kärnområden och det var en viktig fråga på ministermötet med de danska och svenska ministrarna för nordiskt samarbete. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, var positiv efter mötet som hon ansåg lyfte viktiga frågor så som bättre matchning över sundet, gränshinder och mentala barriärer.

– Jag är faktiskt lite optimist! Det brukar jag vara, men lite mer än vanligt nu, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö efter ministermötet som Greater Copenhagen arrangerade under onsdagen och där de danska och svenska ministrarna för nordiskt samarbete deltog.

Hon upplever att samarbetsministrarna lyssnade in och att det på mötet kom konkreta förslag till åtgärder för att säkerställa bättre sammanhang i Öresundsregionen.
– För det första måste jag säga att jag tycker det var väldigt positivt att de båda ministrarna kom hit med en väldig övertygelse om att det inte räcker att gå tillbaka till det gamla. Utan det måste vara en nystart där vi gör mer. Jag uppfattade också, tydligare än tidigare, att man hade en gemensam ambition om att snabbt kunna nå framsteg och komma tillbaka, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh till News Øresund.

När politikerna i Greater Copenhagen efterfrågade om årliga avstämningar med ministrarna blev det i stället till ett uppföljningsmöte redan om ett halvår.
– Det finns en vilja från danska och svenska regeringen att faktiskt förverkliga en mycket tätare sammanknuten region. Båda pratar om att det är viktigt att få nordenfrågorna att fungera, men att man också behöver ha bilateralt samarbete, att titta på det dansk-svenska. Och det ser jag som ett framsteg, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.


Viktigt att förbättra förutsättningarna för den gemensamma arbetsmarknaden

För Malmö stad är särskilt den gemensamma arbetsmarknaden en viktig fråga. Malmö stad och Köpenhamns kommun är talespersoner för Greater Copenhagens arbetsmarknadscharter och de ser på flera olika konkreta åtgärder.
– En fråga som jag till exempel lyfte idag är frågan om hur Arbetsförmedlingen skulle kunna matcha mot jobb på danska arbetsmarknaden. Så jobbar man ju inte idag, säger hon och fortsätter:
– Vi har försökt att konkretisera om vi kan formalisera ett sätt att jobba med danskt näringsliv som behöver rekrytera och om kan vi hitta ett sätt att jobba med utbildningar och koppla Arbetsförmedlingen på det, berättar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Det diskuterades även om en översyn av vilka direktiv som ges till myndigheterna.
– Till exempel när Arbetsförmedlingen gör prognoser över kommande arbetslöshet eller varsel så fångar deras statistik inte alla de svenska som jobbar på danska sidan som är varslade.
– Och ett inspel som jag haft tidigare är även att Banedanmark og Trafikverket behöver ha ett gemensamt förhållningssätt när de gör prognoser, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Mer fokus på att riva gränshinder och bygga upp tilliten

Under pandemin har det även blivit tydligare att det finns ett behov av att se över de övergripande regler kring hemarbete och skatteavtalet, menar hon. Liksom att det är viktigt att arbeta med de strukturella såväl som mentala barriärerna.
– Under hela Greater Copenhagens tid har vägen kantats av att barriärerna blivit större och större. Vi behöver bestämma oss för att göra något åt gränshindren mer offensivt, men också jobba på att säkerställa att bron alltid kan vara öppen, men om man vid något tillfälle behöver reducera resandet så ska det ske mycket mer kontrollerat. Att vi har forum för det.
– Det handlar om att du ska kunna förvänta dig att arbetsmarknadsregionen fungerar. För om man förväntar sig att allting plötsligt slås undan, då väljer man bort jobb på ett sätt som gör att vi tappar kraft, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

- Annons -

Nyheter

-Annons-