Ledamöter vill se ett slut på de ”gyllene passen”

De så kallade ”gyllene passen” borde vara ett minne blott i EU, det framhåller ett betänkande som parlamentet kommer att rösta om under veckans session i Strasbourg.

ett nytt betänkande uppmanas EU att förbjuda försäljning av investeringsmedborgarskap, (CBI)-systemet och att införa EU-regler om investeringsuppehållstillstånd, (RBI)-systemet. Systemen ger EU-medborgarskap eller uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare i utbyte mot finansiella investeringar.

– Ribban för vad som räknas som en investering har varit för låg för länge. EU-uppehållstillstånd bör endast ges till personer som investerar i realekonomin, och som man kan lita på är legitima investerare utan kriminell bakgrund”, säger betänkandets författare Sophie in ’t Veld (Renew Europe, Nederländerna).

Snabbspår till uppehållstillstånd

CBI/RBI-systemen kännetecknas av minimala eller inga krav på fysisk närvaro och att de erbjuder ett ”snabbt spår” till uppehållstillstånd eller medborgarskapsstatus i en medlemsstat. Det innebär färre hinder jämfört med att söka internationellt skydd, laglig migration eller naturalisering genom konventionella kanaler. När status om uppehållstillstånd eller medborgarskap beviljas, börjar mottagarna av systemen omedelbart att erhålla fri rörlighet inom Schengenområdet.

Betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) kallar systemen där beviljande av medborgarskap sker på grundval av finansiell investering för ”stötande ur en etisk, juridisk och ekonomisk synvinkel.”

Tre länder har för närvarande CBI-system: Malta, Bulgarien (där regeringen har lagt fram lagstiftning för att avsluta det) och Cypern (som endast behandlar ansökningar som lämnats in före november 2020). Tolv EU-länder har för närvarande RBI-system. Minsta investeringsnivåer sträcker sig från 60 000 euro till 1 250 000 euro.

En studie har uppskattat att mer än 130 000 personer har erhållit uppehållstillstånd eller medborgarskap i EU-länder via CBI/RBI-system, med den totala investeringen uppskattad till 21,4 miljarder euro från 2011 till 2019.

Röda mattan för suspekta personer

Betänkandet framhåller att förekomsten av ”pass-for-cash-system” påverkar alla EU-länder då ett medlemslands beslut att bevilja medborgarskap för investeringar automatiskt ger andra länder samma rättigheter. Dessa rättigheter inkluderar rörelsefrihet, rösträtt, möjligheten att kandidera i lokala och europeiska val och rätten att utöva ekonomisk aktivitet på den inre marknaden.

Systemen kan få betydande konsekvenser för andra medlemsländer, så som risk för korruption, penningtvätt, säkerhetshot, skatteflykt, en pressad fastighetsmarknad och en urholkning av den inre marknadens integritet.

Samtidigt konsulterar medlemsländerna inte alltid de tillgängliga EU-databaserna eller utbyter information om resultatet av sådana kontroller och förfaranden, enligt LIBE-betänkandet. Det uttrycks en oro över att vissa länder rapporterats ha accepterat sökanden om medborgarskap som inte uppfyller säkerhetskraven.

– En bristande granskning innebar att den röda mattan rullades ut för korruption och penningtvätt. Suspekta människor betalade stora summor pengar för att få tillträde till EU. Samhällen har inte dragit nytta av dessa summor, utan i stället lidit av korruption. Journalister som undersöker några av de som kommer in har ibland fått allvarliga konsekvenser, säger in ’t Veld.

– På mer än ett sätt bär hela Europa bördan av praxis som marginellt gynnar vissa regeringar.

Kommissionen inledde överträdelseförfaranden mot Cypern och Malta 2020 angående deras CBI-system. Betänkandet uppmanar kommissionen att föra dessa förfaranden framåt.

Gas eller cash?

Den ryska invasionen av Ukraina har ytterligare satt strålkastarljuset på ”pass för pengar”-planerna de senaste veckorna.

– Kreml har länge trott att de kunde köpa sig in i Europa. Det är dags att täppa till eventuella kryphål, göra slut på det farliga fenomenet med så kallade gyllene pass som ger en bakdörr till europeiskt medborgarskap och se till att ryska kontanter inte blir nästa ryska gas, twittrade Roberta Metsola, parlamentets maltesiska talman, förra veckan.

I en resolution som antogs den första mars krävde ledamöterna att de EU-länder som tillämpar systemen granskar alla förmånstagare och återkallar de som tillskrivs rika ryssar, särskilt de som är kopplade till sanktionerade individer och företag.

Parlamentet debatterar betänkandet i Strasbourg under måndagen, och röstar om det på tisdag.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-