Landstäckande reseapp lanseras i Danmark i vår

En biljettapp för köp av resor med tåg, buss, metro och letbane (spårvagn) i hela Danmark kommer att lanseras under det första kvartalet i år. Företaget bakom det idag populära Rejsekort står bakom appen.

“RejseBillet blir den första app i Danmark som erbjuder landstäckande enkelbiljetter och periodkort. Det är första steget på vägen mot digitalisering av Rejsekort och vi ser fram emot att vi kan erbjuda ännu en produkt som de resande med kollektiv transport i Danmark kan få glädje av i sin vardag”, säger Kasper A. Schmidt, vd för Rejsekort & Rejseplan A/S, ett företag som ägs av trafikbolagen i Danmark, i ett pressmeddelande.

En nyligen gjord kundundersökning visade att tre av fyra kollektivtrafikresenärer i Danmark använder Rejsekort när de reser och har stor tilltro till det, men kunderna har efterfrågat digitala lösningar. I RejseBillet-appen kommer det till exempel att gå att beställa en resa med olika trafikslag i en och samma biljett över hela Danmark. Med RejseBillet-appen kommer även busstrafiken på Bornholm att vara inkluderat i systemet, där det tidigare inte gått att använda Rejsekort eftersom det har varit för dyrt att implementera.

– Det blir smidigare för alla våra turister, för de kan gå in och beställa en bussbiljett i den app som de känner till när de kommer till Bornholm. Detsamma gäller för bornholmare, säger Bjarne Freund-Poulsen, vd för BAT, Bornholms trafikbolag, till TV2 Bornholm.

Däremot kommer det inte att gå att beställa en biljett för en transitresa mellan exempelvis Köpenhamn och Bornholm i appen, upplyser Bjarne Freund-Poulsen, eftersom svenska trafikbolag inte är anslutna till RejseBillet.

– Det är inte möjligt tekniskt, eftersom det är bolag som inte är med på det här i Sverige, säger han till TV2 Bornholm.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-