Köpenhamns kommun inför en mer flexibel arbetstid – möjlighet till fyra dagars arbetsvecka

Det finns en tendens att allt fler anställda vill få en bättre balans mellan arbetsliv och fritid. I Köpenhamns kommun införs under 2024 möjligheten till en arbetsvecka på fyra dagar – fast med längre arbetsdagar – istället för fem för kommunanställda, med möjlighet till förlängning av försöket under 2025. Alla partier i Köpenhamns borgarrepresentation röstade för förslaget och ser det som ett sätt att motverka stress bland de anställda och att göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare. Det rapporterar TV2 Kosmopol.

Köpenhamns kommun är inte den första kommunen i Danmark som provar att ge möjligheten till fyra dagars arbetsvecka, men är med sina 45 000 anställda den största danska arbetsgivaren som nu ger det ett försök. Inte alla medarbetare kommer att omfattas av försöket utan kommunen kommer att peka ut avdelningar där det kommer att vara möjligt till flexiblare arbetstid. De kommunanställda som antar erbjudandet får istället jobba längre arbetsdagar så att de uppnår 37 timmars arbetstid per vecka.

Thomas Bredgaard, arbetsmarknadsprofessor vid Aalborgs universitet, säger att det är en trend sedan coronapandemin att vilja erbjuda flexiblare arbetsveckor till sina anställda, både på privata och offentliga arbetsplatser.

– Det handlar helt enkelt om att anställda i ökad grad har en önskan om att arbeta mindre och få bättre balans mellan arbete och familjeliv. Det är den tendens vi nu ser kommunerna respondera på, säger han.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-