Intervju: Systematiska brister har upptäckts inom djurtransporter

Brist i tillämpningen av regler för djurtransporter är en risk för djurskydd men är också orättvist för bönder, säger ordförande för parlamentets undersökningskommitté Tilly Metz.

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport bildades efter en resolution som efterlyste striktare regler för djurtransport. Slutbetänkandet godkändes av kommittén i december 2021 och kommer röstas om det under plenarsessionen i januari 2022.

– Det är viktigt att vi både kan säkerställa samma nivå av djurskydd under hela resan och att förare har enhetliga regler när de transporterar djur över gränserna, förklarade kommitténs ordförande Tilly Metz (de Gröna, Europeiska fria alliansen Luxembourg).

Hur vill parlamentet förbättra förhållandena inom djurtransport?

Undersökningskommittén har upptäckt systematiska brister i tillämpningen av de nuvarande djurskyddsreglerna vid transporter och har lagt fram rekommendationer inför den översyn som förväntas komma år 2023.

Kommittén vill se att restider förkortas, särskilt att resor till slakt inte är längre åtta timmar och att resan för djur som inte längre kan producera mjölk och ägg inte överstiger fyra timmar. Den vill också se bättre skydd av unga och dräktiga djur. Enligt nuvarande bestämmelser får icke-avvanda djur inte transporteras förrän efter tio dagar. Kommittén föreslår att minst 5 veckor ska ha passerat innan de får transporteras. Dräktiga djur ska inte få transporteras efter att graviditeten uppnått två tredjedelar, istället för efter nittio procent som gäller idag.

När det gäller transport utanför EU har kommittén bett om att djurexport begränsas till länder som garanterar likvärdigt djurskydd. Att säkerställa att konsumenter i EU har exakt information om de djurprodukter de köper är en annan viktig uppgift. Det kommer hjälpa konsumenter att välja de produkter som kan uppnå högsta möjliga djurskyddsstandard.

Vilka EU-regler för djurtransport behöver förändras?

EU behöver förbättra och fullständiggöra djurrättslagstiftningen för att säkerställa att alla djur skyddas lika, oavsett var de fötts upp eller var de slaktas. Regler, kontroll och påföljder behöver bli mer likvärdiga. Det är EU:s roll att säkerställa rättvisa spelregler för bönder och transportörer. Betänkandet rekommenderar en centralisering av särskilda frågor t.ex. att EU etablerar kriterier för godkännande av fordon. Bönder får stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken men det behövs konkreta lösningar för att förbättra djurskyddet.

Nya lagförslag behövs som stödjer lokala strukturer och rörliga slakterier – som utför slakt på gårdar – vilka minskar djurens stressfulla resor till slakteriet. Djurexport till tredjeländer behöver också likvärdiga regler. Vissa medlemsländer exporterar till länder utanför EU och under det nuvarande systemet är det mycket svårt att upprätthålla djurskyddstandarder.

Hur kommer detta att förbättra läget för medborgare och bönder?

Enligt Metz är det tack vare det hårda trycket från civilsamhället som kommittén skapats. Kommittén skulle aldrig blivit till om det inte vore för det hårda trycket från civilsamhället, och ”från alla bekymrade medborgare som är trötta på att läsa nyheter om djurtransport”.
– Det var tydligt att en majoritet av medborgare vill att läget förbättras snabbt, sade hon.

Medborgarinitiativ som ”End the Cage Age” har påverkat kommitténs arbete och den har beaktat medborgarnas krav ”så långt som det var möjligt”. Men det finns fortfarande rum för förbättringar i rekommendationerna enligt Metz.
– För många medborgare är det en etisk fråga. De vill stoppa att djurplågeri eller åtminstone att det minskar och vilka förbättringar som helst en vinst i sig själv. Ökat djurskydd skulle också innebära minskade hälsorisker och en mindre klimatpåverkan, förklarade hon.

Ett rättvisare och mer transparent system, där djurskydd belönas med generöst offentligt stöd, skulle också gynna bönder, säger Metz vidare.

– Många bönder avskyr bristen på öppenhet och kontroll som de möter i det nuvarande systemet, de flesta bryr sig om djuren som föds upp på deras ägor men de vet oftast inte vad som händer med djuren efter att de blivit sålda, sade hon.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-