Internationella kvinnodagen – Genusaspekterna av energifattigdom

Kvinnor och ensamstående mödrar har svårare att betala sina energiräkningar än män. Ta reda på mer om effekterna av den senaste levnadskostnadskrisen.

Energifattigdom är ett stort problem i många delar av Europa när hushållen kämpar för att betala de stigande energikostnaderna. Uppgifter från Eurofound 2022 visar att ensamstående mödrar och ensamstående kvinnor har större sannolikhet att ha svårt att betala sina energiräkningar än ensamstående män. Detta beror ofta på lägre genomsnittsinkomster och en högre förekomst av lågavlönade, deltids- eller otrygga arbeten. Löneklyftan mellan könen i EU låg fortfarande på 13 procent under 2020 och har endast förändrats minimalt under det senaste decenniet. Det innebär att kvinnor i genomsnitt tjänar 13 procent mindre per timme än män.


Livskostnadskrisen har en negativ inverkan på kvinnors ekonomiska och sociala integration, hälsa och grundläggande rättigheter. Den gör det också svårare för kvinnor utan inkomst eller med låg inkomst att fly från misshandel och våld i hemmet från en partner som de är ekonomiskt bundna till.

Parlamentet arbetar med att inrätta en social klimatfond för att se till att alla européer, särskilt de som befinner sig i utsatta situationer, har tillgång till energi till överkomliga priser. Fonden bör finansiera konkreta åtgärder för att bekämpa energi- och mobilitetsfattigdom, både på kort och lång sikt.

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) kommer att träffa parlamentsledamöter från EU-länderna den 1 mars för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen (8 mars) och diskutera energifattigdomens könsaspekter. Värd för mötet är Robert Biedroń, ordförande för FEMM, och bland gästerna finns Katharina Habersbrunner från Women Engage for a Common Future och Juliana Whalgren, direktör för Europeiska nätverket mot fattigdom. Evenemanget är en möjlighet att utbyta information, erfarenheter och bästa praxis för att ta itu med energikrisen och dess sociala och ekonomiska effekter på kvinnor.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-