tisdag, juli 23, 2024

Inkomstklyftorna växer i Danmark

Inkomsterna har ökat mest i danska kommuner med redan höga inkomster. Det visar en ny analys från Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, som har studerat inkomstutvecklingen i landets kommuner under perioden 2012-2022. Samtidigt har inkomsttillväxten varit svagare i de kommuner där inkomsten från början var låg. Högst medelinkomst har invånarna i kommunerna Gentofte och Rudersdal norr om Köpenhamn. Där är den mer än dubbelt så hög som medelinkomsten i de kommuner som ligger i botten. Köpenhamns kommun har haft den tredje högsta inkomstökningen under perioden trots en lägre utgångspunkt, vilket bland annat beror på flyttmönster.

Gentofte kommun har den högsta genomsnittliga disponibla inkomsten i landet på cirka 664 600 danska kronor, följt av Rudersdal kommun med 587 700 danska kronor. Disponibel inkomst är inkomsten efter skatt och räntekostnader. Det är också i Gentofte som inkomsterna har ökat absolut mest under perioden — med 31,4 procent.
I den andra änden av skalan finns kommunerna Lolland, Ærø, Læsø, Bornholm, Langeland och Ishøj. Här är den genomsnittliga disponibla inkomsten lägre än 280 000 danska kronor.

Högre inkomsttillväxt där inkomsterna redan var höga
Det finns ett samband mellan inkomstutvecklingen i landets kommuner under de senaste tio åren och medelinkomsten i kommunerna vid utgångsåret, det vill säga 2012, skriver AE. Under perioden har de kommuner med högre inkomster vid utgångsåret 2012 också haft en högre inkomsttillväxt under perioden, samtidigt som inkomsttillväxten har varit svagare i de kommuner där inkomsten vid utgångsåret redan var låg.
Detta är ett problem, menar AE:s chefsanalytiker.
”Det speglar det faktum att vi lever mer splittrade och träffar varandra mindre över inkomstgränserna”, säger Sune Caspersen till
Berlingske och framhäver att siffrorna i rapporten visar att ”vi fjärmar oss från varandra”, att ”vi förlorar sammanhållningen med andra befolkningsgrupper” och att våra barn hamnar i skolor där klasskamraterna ”blir mer och mer lika dem själva”.

Köpenhamn sticker dock ut i denna trend, som under perioden haft den tredje högsta inkomstutvecklingen – trots att startpunkten 2012 låg i den lägre delen. Det kan bero på flyttmönster, det vill säga att personer som flyttar till kommunen under perioden har generellt sett haft en högre inkomst, vilket bidrar till att höja medelinkomsten i kommunen, noterar AE i rapporten.

Källa/bild: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-