Danmark höjer abortgränsen från 12 till 18 veckor – samma gräns som i Sverige

Abortgränsen i Danmark höjs från utgången av den tolfte till utgången av den artonde graviditetsveckan. 15-17-åriga får möjlighet till abort utan föräldrarnas samtycke. Fem regionala abortsamråd ersätts av en nationell abortnämnd. Det är innebörden i det avtal som den danska regeringen (Socialdemokratiet, Moderaterne och Venstre) ingått med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre och Alternativet. Det är första gången på 50 år som det sker större regelförändringar i Danmark när det gäller abort, skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i ett pressmeddelande. Det nya lagförslaget kommer att behandlas i Folketinget under 2024/2025 och ska träda i kraft den 1 juni 2025. I Sverige tillämpas sedan 1996 en abortgräns vid 18 veckor noterar ministeriet.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-