26 758 nya personbilar under september 2019

Definitiva nyregistreringar under september 2019. Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 26 758 nya personbilar under september 2019, vilket är en ökning med 40,0 procent jämfört med september 2018. Januari-september 2019 nyregistrerades 247 774 personbilar, en minskning med 12,1 procent jämfört med samma period förra året.

De totala lastbilsregistreringarna ökade med 34,7 procent under september, lätta lastbilar på högst 3,5 ton ökade med 42,7 procent och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 8,9 procent. Ackumulerat från årets början minskade de totala lastbilsregistreringarna med 20,6 procent, lätta lastbilar minskade med 24,2 procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 13,4 procent jämfört med samma period ifjol.

Laddbara bilar
Rena elbilar, dvs bilar som drivs med enbart el, ökade med 166 procent i september och med 205 procent januari-september. Rena elbilar hade i september i år en andel på 6,5 procent och hittills i år en andel på 4,9 procent jämfört med 1,4 procent samma period förra året. Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider sammantaget, var i september 13,5 procent.

Gasbilar
Andelen gasbilar ökar jämfört med ifjol och i september var gasbilsandelen 3,0 procent jämfört med 1,1 procent i september förra året. Hittills i år är andelen gasbilar 1,6 procent jämfört med 1,0 procent samma period förra året.

Registreringsperioden för september omfattar registreringar från 31 augusti-30 september. BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den
sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

Nyregistreringar under september 2019
Under september registrerades enligt definitiva siffror från BIL Sweden 26 758 nya personbilar vilket är en ökning med 40,0% jämfört med samma månad förra året, då 19 111 personbilar registrerades. Hittills under året perioden januari till och med september har 247 774 personbilar registrerats vilket är 12,1% färre än motsvarande period förra året, då 281 828 personbilar registrerades.

Tätplatsen bland personbilsregistreringarna hittills i år intogs av:
Volvo S/V60 med 16 154 registreringar (förra året 13 128) följd av VW Golf 10 446 (13 240), Volvo S/V90 10 007 (19 955), Volvo XC60 8 283 (11 219), VW Tiguan 7 255 (8 949), Kia Niro 6 146 (4 040), VW Passat 4 668 (11 896), Kia Cee’d 4 426 (3 730), Skoda Octavia 4 341 (4 162) och Volvo XC40 4 303 (4 419).
Efter dessa följer i nu nämnd ordning: Toyota Corolla, Volvo V40N, Toyota Yaris, Mitsubishi Outlander, Mercedes E Klass, Tesla Model 3, Toyota Rav 4, Nissan Qashqai, Toyota C Hr och BMW 5-Serie.

Under september registrerades 7 479 personbilsdieslar eller 28,0% av månadens totala nyregistreringar. Sammanlagt registrerades under perioden januari – september 84 197 dieselbilar (personbilar) vilket motsvarar 34,0% av totala antalet nyregistreringar. Förra året under september registrerades 5 849 dieselbilar, vilket motsvarar en dieselandel på 30,6% och under januari – september förra året registrerades 109 543 personbilsdieslar eller 38,9% av totala antalet nyregistreringar.

Tätplatsen bland registreringar av dieselbilar hittills i år intogs av:
Volvo S/V60 med 12 478 registreringar (förra året 8 327) följd av Volvo S/V90 7 894 (15 068), Volvo XC60 4 971 (6 235), VW Tiguan 4 824 (4 295), VW Passat 3 756 (5 461), Mercedes E Klass 2 912 (3 683), Audi A6 2 690 (3 537), Fiat Ducato 2 647 (5 692), Volvo XC40 2 400 (2 275) och Mercedes C Klass 2 383 (1 520).

Direktimport
Förstagångsregistrerade direktimporterade bilar som är högst tre år gamla var i september 102. Motsvarande siffra för september året innan var 97. Under perioden januari – september registrerades 839 direktimporterade
personbilar jämfört med 1 025 samma period förra året. Den totala direktimporten av samtliga bilar, oavsett ålder, var under september 807 personbilar jämfört med 731 i september året innan. Under perioden januari – september direktimporterades 7 515 personbilar jämfört med 8 031 motsvarande period förra året. Direktimporten ingår inte i vår statistik.

Se mer här.

Annons