tisdag, juli 23, 2024

Gratis tågbiljetter öppnar upp Europa för unga

Unga födda 2004 kan nu ta chansen att få gratis tågbiljetter tack vare initiativet Discover EU, som Europaparlamentet stödjer. Intresserade kan anmäla sig fram till den 25 oktober.

Sedan starten 2018 har hittills 165 000 unga människor fått chansen att resa fritt i EU. Nu finns över 35 000 gratis tågbiljetter tillgängliga för unga för att resa och upptäcka Europa, tack vare initiativet Discover Europe. Förslaget till initiativet lades fram vid Europeiska ungdomsevenemanget som Europaparlamentet arrangerade 2014. I år kommer de utvalda deltagarna att förutom tågbiljetterna också få rabatthäften fyllda med erbjudanden om boende, lokaltransport, kulturbesök m.m.

Hur funkar det?

Åtminstone 35 000 unga människor kommer att få möjligheten att resa i Europa med tåg mellan den 1 mars 2023 och den 29 februari 2024. Varje EU-medborgare född mellan den 1 januari och den 31 december 2004 kan ansöka om biljetterna via nätet från kl. 12 den 11 oktober fram till kl. 12 den 25 oktober. För att få lov att söka måste den som anmäler sig svara på några flervalsfrågor.

Deltagarna kommer att få resa i upp till 30 dagar till åtminstone ett annat land. Resorna kommer huvudsakligen att göra med tåg, men kan också ske via buss eller färja för att göra initiativet mer tillgängligt. Flyg medges i vissa exceptionella fall, när inga andra transportsätt är tillgängliga. Det kan gälla exempelvis för deltagare som kommer från de allra mest avlägsna regionerna.

Deltagare med rörelsehinder eller särskilda behov kan ansöka om extra hjälp, exempelvis för att finansiera att följeslagare följer med eller, för personer med synnedsättningar, en ledarhund.

Mer information om initiativet finns på den Europeiska ungdomsportalen.

Europaparlamentets stöd

Europaparlamentet har uttryckt sitt starka stöd för idén med fria tågbiljetter för 18-åriga européer, och har röstat igenom tre resolutioner som stödjer initiativet.

Ledamöter anser att initiativet gör det möjligt för unga människor att uppleva Europas mångfald, att bättre förstå varandra och lära sig mer om Europa. Förhoppningen är att initiativet ska uppmuntra unga EU-medborgare att resa inom EU och möta människor från andra länder, och därigenom stärka en europeisk identitet och gemensamma EU-värden.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-