tisdag, juli 23, 2024

Fyll på med D-vitamin under vintern

Tillskott av D-vitamin under vintern är viktigt för oss som bor på norra halvklotet. Överläkaren Johan Malm har forskat om sambandet mellan D-vitamin och vissa sjukdomar. Liksom många andra forskare menar han att D-vitamin kan stärka immunförsvaret.

– D-vitamin är sannolikt viktigt för vårt immunförsvar. Det verkar finnas samband mellan mängden solbestrålning vi exponeras för, och kanske D-vitamin, samt dödlighet i vissa cancerformer, säger Johan Malm, överläkare vid Klinisk kemi och farmakologi i Region Skåne och professor vid Lunds universitet.

– På sommaren får vi D-vitamin naturligt om vi är ute en stund i solen varje dag, utan heltäckande kläder. Vintersolen står för lågt och de nödvändiga ultravioletta solstrålarna når oss inte. För att själva kunna bilda tillräckligt med D-vitamin året om skulle vi behöva bo i norra Afrika, säger Johan Malm.

Brist påverkar kroppen

Forskarvärlden är enig om att brist på D-vitamin kan påverka flera av kroppens processer negativt. En del forskare menar att detta kan öka risken för så kallade autoimmuna sjukdomar, det vill säga när antikropparna angriper kroppens egen vävnad. Detta kan öka risken att få exempelvis typ 1-diabetes.
Johan Malm har forskat om sambandet mellan D-vitamin och vissa sjukdomar.
– Vissa studier antyder att D-vitamin minskar dödligheten i corona, men ännu saknas bevis från större studier.

Kan påverka cancerdödlighet

Samband mellan bestrålning av solen, solexposition, och dödlighet har hittats för flera cancerformer, som bröstcancer-, lung- och tjocktarmscancer. Detta har visats i flera forskningsstudier. Ökad solbestrålning var kopplad till minskad dödlighet visar en studie.– Men man har inte visat att den minskade dödligheten är ett resultat av minskad förekomst av D-vitaminbrist, det vill säga att det föreligger ett orsakssamband. Om D-vitaminbrist är den avgörande faktorn – det återstår att bevisa, säger Johan Malm.

Hur vanligt är det med D-vitaminbrist?

– Många, men inte alla forskare, misstänker att detta är ganska vanligt hos oss som bor på norra halvklotet – åtminstone på vintern. Vår kost är generellt ganska fattig på D-vitamin. Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt intag av D-vitamin på tio mikrogram, 400 enheter. Men vi är många forskare på området som anser att detta inte räcker för att ge en tillräcklig nivå av D-vitamin i kroppens olika organ.

Billigt tillskott

– D-vitamin är billigt och kostar mindre än en krona om dagen. Som forskare rekommenderar jag lite extra på vintern för att täcka det dagliga behovet, säger Johan Malm.

Fakta

  • D-vitamin får vi dels med sommarsolens hjälp, dels med maten vi äter. De största mängderna finns i fet fisk, exempelvis sill. I sommarsolen räcker det att vistas utomhus, cirka 20-30 minuter, i exempelvis shorts eller kortärmat, några gånger i veckan.
  • D-vitamin bildas inte om man har heltäckande kläder. Solkräm blockerar också den ultravioletta solstrålningen.
  • D-vitamin behövs för att vi ska bygga upp och behålla ett starkt skelett. D-vitamin reglerar kroppens kalkbalans.
  • Brist på D-vitamin kan orsaka rakit, ”engelska sjukan”, hos barn. Numera är engelska sjukan sällsynt i länder på norra halvklotet.
- Annons -

Nyheter

-Annons-