Förtydligande gällande alkoholservering i kommunens lokaler

Efter inlägg i bland annat sociala medier har regelverket kring alkohol i kommunens lokaler diskuterats. Vi vill här förtydliga att något totalförbud mot alkoholservering inte införts i kommunen.

När träffpunktsverksamheten för seniorer kommit igång igen efter lättade restriktioner har frågor kommit till vård- och omsorgsförvaltningen gällande alkoholservering på träffpunkterna. Förvaltningen har gått ut och informerat om att det enligt lag krävs tillstånd för att servera alkohol och att föreningar som vill anordna evenemang där alkohol serveras själva behöver söka tillstånd.

Förvaltningen har också fått signaler om att det tidigare förekommit tillståndspliktig alkoholservering i träffpunkternas lokaler. Information har därför gått ut om att detta inte är tillåtet enligt lag.

Det handlar alltså inte om att kommunen infört något förbud mot alkoholservering, förvaltningen har enbart informerat om vad lagen säger. Det finns inte heller något förbud mot att dricka alkohol på Lunds kommuns äldreboenden. Ett äldreboende är en bostad och där finns inga krav på alkoholtillstånd.

Träffpunktsverksamheten är en öppen verksamhet som riktar sig till seniorer i Lunds kommun. Verksamheten samarbetar med organisationer och föreningar som anordnar arrangemang och aktiviteter för pensionärer. Läs mer om kommunens träffpunktsverksamheten här. 

Källa: Lunds kommun

- Annons -

Nyheter

-Annons-