För att förverkliga EU:s potential i AI måste vi agera snabbt (intervju)

EU kan sätta en global standard för AI men för att fullt ut dra nytta av den måste reglerna komma snabbt och vara flexibla, säger parlamentarikern Axel Voss som ansvarar för betänkandet.

– Vi måste vara medvetna om att AI är av stor strategisk relevans, sade Axel Voss (EPP, Tyskland).

– Vi måste vara medvetna om att AI är av stor strategisk relevans, sade Axel Voss (EPP, Tyskland) i vår facebook-live intervju.

Voss leder arbetet med betänkandet från det särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran (AIDA) genom parlamentet.

Att parlamentet har inrättat utskottet är ett tecken på hur viktig ledamöterna anser att teknologin är för framtiden. Utskottets arbete fokuserar på AI, hur den kan påverka EU:s ekonomi, hur vi kan lära oss av andra länders strategier och komma med förslag på framtida lagstiftning.

Utkastet till betänkandet, som presenterades i utskottet den 9 november 2021, betonar att EU borde dra nytta av AI:s enorma potential.

– Teknologin kan spela en nyckelroll i områden som klimatförändringarna, sjukvården och EU:s konkurrenskraft.

Lär dig mer om AI och hur den används.

Kan EU bli en större global aktör inom AI?

– Enligt betänkandet har EU halkat efter i den globala teknologikapplöpningen och vill man förbli en ekonomisk och global spelare måste man också bli en global aktör inom AI. Om vi inte agerar snabbt och djärvt kommer vi bli en digital koloni under Kina och USA och kommer riskera att förlora vår politiska stabilitet, sociala säkerhet och individuella friheter. Vilket också skulle kunna leda till en global maktförflyttning ifrån västvärlden.

– Betänkandet belyser EU:s misslyckande att kommersialisera innovativ teknologi vilket har lett till att våra bästa idéer, talanger och företag har sökt sig till andra länder. EU måste fokusera, prioritera och investera. EU borde också satsa på företagsmodeller som gör det enklare att skapa produkter från forskningen. Detta skulle säkerställa en konkurrenskraftig miljö för företag och hindra kompetensflykt, förklarade han vidare.Endast 8 av de 200 största It-företagen har sin hemvist i EU

– Teknologin har så stor potential att vi måste ha en öppen attityd, sade Voss och uppmärksammade behovet av att överbrygga fragmentering, bilda en gemensam europeisk handlingsplan, prioritera bättre samt ha en öppen attityd kring regler så som dataskyddsförordningen (GDPR).

Vikten av data

– Data är centralt för att utveckla AI. Vi kan inte tävla globalt utan att erbjuda data. Därför borde vi fokusera mer på hur vi kan tillhandahålla data, inklusive personlig data. Många människor tycker att vi inte ska öppna GDPR just nu, vilket innebär en databrist för EU:s industrier. GDPR sätter en gyllene standard, men vi måste vara öppna för att förändra och förbättra. För om du inte söker efter att förbättra dig själv, kommer du bli omsprungen.

– De stora datainsamlarna är Kina och USA och vill vi förbättra oss måste vi agera snabbt, för när det kommer till AI är snabbhet är en konkurrensfråga.

Oro över AI:s påverkan på demokrati och mänskliga rättigheter

– I EU är vi vana vid att sätta standarder i kombination med de grundläggande rättigheterna, våra europeiska kärnvärderingar. Detta är något vi kan vi leverera och är också något som världen är i behov av.

AI har använts av auktoritära stater för att inskränka på demokrati och mänskliga rättigheter. Voss tror att vi kan minska riskerna om vi använder AI pragmatiskt. Men varnar för ett ideologiskt tillvägagångssätt.

– Om vi kombinerar teknologin med våra europeiska värderingar och inte hindrar industri och företag, så har vi en god chans att lyckas.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-