Fler tyskar än danskar äger nu fritidshus i Sverige

Danska fritidshusägare i Sverige fortsätter att minska i antal. Av totalt 38 000 fritidshus med utländska ägare i Sverige ägdes 10 215 av danskar under 2020, enligt SCB:s siffror. Det är en minskning med 171 hus från året innan. De senaste åtta åren har antalet danskar som äger fritidshus i Sverige minskat kontinuerligt. Samtidigt har de tyska stugägarna blivit fler och är nu näst flest efter norrmännen. Danskar äger stugor i främst Skåne och Kronobergs län.

- Annons -

Nyheter

-Annons-