Finanspolitiska regler efter covid: Europaparlamentariker vill ge EU-länder mer kontroll

Parlamentet vill uppdatera EU:s stabilitets- och tillväxtpakt för att ge medlemsländerna flexibilitet kring budgetunderskott och statsskuld.

Från och med början av 2024 börjar de strikta reglerna i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt åter gälla med full kraft, efter att ha varit delvis suspenderade i flera år, och effekten av förändringen kan bli drastisk för länderna. Parlamentet och rådet arbetar nu med förändringar av pakten, för att mildra den inverkan som strängare budgetkrav kan ha på EU-länder.

Budgetreglernas historia

Införandet av euron som en gemensam valuta runt sekelskiftet ledde till behovet av harmonisering av hur EU-länderna hanterar sina skulder och budgetunderskott. Dessa bör inte bli för höga, annars kan euron få problem.

Därför antogs EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Europeiska kommissionen fick befogenhet att övervaka samordningen av finanspolitiken och se till att alla länder har sunda offentliga finanser.

Hur Covid-19-pandemin förändrade saker

I början av 2020 drabbades Europa av Covid-19-pandemin. Det stod snart klart att stora investeringar måste göras för att rädda de europeiska ekonomierna från undergång. Detta skulle vara omöjligt inom de strikta gränser som stabilitets- och tillväxtpakten sätter i normala tider.

Därför aktiverade EU en klausul inom pakten, kallad den ”allmänna undantagsklausulen”. Denna klausul kan tillämpas när euroområdet, eller EU som helhet, står inför en allvarlig ekonomisk nedgång. Den lättar på budgetkraven på medlemsländerna, så att de kan ha högre underskott och stödja sina ekonomier för att övervinna krisen.

Hårda regler hotar investeringar

Med slutet av pandemin avaktiverades den allmänna undantagsklausulen i slutet av 2023, och pakten började fungera som normalt igen. Detta hotar dock att skapa en svår situation för många länder som idag har en hög skuld att betala av. Om de bara skulle ägna uppmärksamhet åt sina skulder skulle det innebära ett totalstopp för investeringar och stora risker för ekonomisk nedgång.

Parlamentets ståndpunkt

Parlamentets utskott för ekonomiska frågor röstade i december 2023 för att göra justeringar av pakten. Ändringarna syftar till att göra reglerna mer flexibla och ge EU-länderna mer kontroll.

Bland ändringarna:

  • Nya numeriska värden ska definiera den nödvändiga takten för minskning av alltför stora skulder, för att ge utrymme för investeringar
  • En extra 10-årsperiod för att slutföra skuldminskningar
  • Nya bestämmelser kommer att möjliggöra fler investeringar och öka det nationella inflytandet

Vid plenarsessionen i januari 2024 röstade parlamentet för att acceptera utskottets ståndpunkt och att inleda förhandlingar med rådet om den slutliga utformningen av reglerna.

Mer information

Källa Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-