Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

Utbrott av fågelinfluensa

Uppdaterad 2021-01-04

3 januari 2021
Den 3 januari konstaterades högpatogen fågelinfluensa, H5N8, på en större fjäderfäanläggning i Skåne. Jordbruksverket har beslutat att spärra gården och upprätta ett skyddsområde med en radie av tre kilometer och ett övervakningsområde med en radie av tio kilometer räknat från anläggningen.

Frågor och svar om fågelinfluensa

Karta – restriktionsområden Skåne

Beslut – restriktionsområden Skåne

22 december 2020
Fågelinfluensa konstaterades i en mindre hobbyhönsbesättning i Skåne den 22 december 2020. De smittade fåglarna avlivades och anläggningen har sanerats.

17 november 2020
Den 17 november konstaterades fågelinfluensa i en kalkonbesättning i Skåne. Restriktionsområdena kring gården upphävdes den 19 december.

Flera fall hos vilda fåglar
Det har även konstaterats fall hos vilda fåglar i Sverige.
Karta över fågelinfluensa hos vilda fåglar (sva.se)

Det finns olika influensavirus, både högpatogena som orsakar allvarlig sjukdom och lågpatogena som ger mildare eller inga symtom.

Fågelinfluensaviruset H5N8 är mycket smittsamt mellan fåglar. Denna typ har inte visat några tecken på att kunna smitta människa utan betraktas som en ren fågelsjukdom.

Skyddsnivå 2 gäller i Sverige

Skyddsnivå 2 gäller i hela Sverige från och med den 6 november 2020. Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä och hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det råder förbud mot utställningar och tävlingar med fåglar.

Det är viktigt att du som djurhållare är uppmärksam på förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Förtydligande om vad som gäller för hobbyfåglar skyddsnivå 2

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Frågor och svar om hobbyfåglar

Det är viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

Övrig information

Med tanke på den rådande situationen med Covid-19 som kan orsaka större personalbrist och hög arbetsbelastning i kommersiell fjäderfäproduktion finns det risk för bristande smittskydd. Därför är det extra viktigt att bibehålla god biosäkerhet vid byte av personal och i fortsättningen tillämpa branschens smittskyddsrutiner för personal och besökare.

Så här undviker du smitta

Här kan du läsa viktig information om förebyggande åtgärder mot fågelinfluensa till dig som håller fjäderfä och andra fåglar i fångenskap.

Det här är fågelinfluensa

Fågelinfluensa kan smitta på olika sätt mellan fåglar och smittan kan i ibland även drabba människor. Läs mer om sjukdomen.

Om fågelinfluensa drabbar dina fjäderfän eller fåglar

Det är alltid bra att veta vad som händer om smittan är framme. Du ska bland annat kontakta veterinär om du misstänker fall av sjukdomen och också förhindra att smittan sprids vidare.

Har du frågor om fåglar i fångenskap och influensa?

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren om fågelinfluensa.

- Annons -

Nyheter

-Annons-