Expertgrupp bekymrad över den danska halvön Lynetteholmens blockering av saltvatten till Östersjön

Den konstgjorda halvön Lynetteholmen i Köpenhamns hamninlopp skulle ha en avgörande påverkan på tillförseln av saltvatten till Östersjön och i förlängningen för möjligheten för djur och växter att leva där. Det menar en politiskt tillsatt expertgrupp, inkopplad i samband med en miljökonsekvensbeskrivning för projektet. Experterna rekommenderar att Lynetteholmens yta bör minskas med en tredjedel för att blockeringseffekten ska avta. Det rapporterar TV2 Kosmopol. Riskerna med att blockera flödet av saltvatten till Östersjön har tidigare lyfts upp av Länsstyrelsen i Skåne.

Lynetteholmen är en konstgjord halvö i Köpenhamns hamninlopp som folketinget 2021 beslutade att ge byggstart för. Projektet har mötts av protester både från kommuner och experter i Danmark samt från aktörer på den svenska sidan. Protesterna har bland annat lett till att deponerade jordrester från anläggningsarbetet stoppades från att dumpas i Köge bukt och istället kommer att byggas in i halvöns jordlager vid anläggandet. Nu har anläggningsarbetet inletts och en ”ram” som utgör den första fasen av halvön har byggts och som kommer att fyllas upp med jordmassor.

Blockerar djup ränna i Öresund

En referensgrupp med experter, politiskt tillsatt i samband med en miljökonskevensbeskrivning för projektet, konstaterar nu att riskerna med att halvön ska blockera saltvattenflödet från Kattegatt genom Öresund och till Östersjön är påtagliga. Särskilt är det den sista tredjedelen av halvön, längst ut mot Öresund, som skulle blockera Kongedybet, som är en av tre djupa rännor på Öresunds botten där saltvattnet flödar.

– Vi uppmärksammar att det är den yttersta tredjedelen av Lynetteholmen som skapar alla problem med salt och vatten till Östersjön. Då tycker vi att man ska överväga om Lynetteholmen ska göras helt så stor som planerat, eller om man ska göra den en tredjedel mindre och liksom hålla sig på kanten av Kongedybet. För då skulle vi inte ha detta problem, säger Stiig Markager, professor i havsmiljö vid Aarhus universitets avdelning i Roskilde, till TV2 Kosmopol.

Ackumulerad effekt

Saltvattenflödets påverkan har även tagits upp av Länsstyrelsen i Skåne i det remissvar för Lynetteholmenprojektet som man tidigare har lämnat in. Halvön planeras att bli 2,75 kvadratkilometer som fullt utbyggd. Lynetteholmen har i miljöprövningar ansetts blockera 0,25 procent av flödet av saltvatten till Östersjön, vilket utvecklingsbolaget By & Havn har menat är av liten betydelse, men detta håller inte expertgruppen med om.

– Det har ju en ackumulerande effekt. Det är 0,25 procent mindre salt år efter år efter år. Och det kommer vara så i hundra år tills Östersjön har en lägre salthalt och en ny balans etablerats. Därför kan små förändringar som ackumuleras med tiden få en stor effekt, säger han.

Stiig Markager menar att Danmark har ett särskilt ansvar kopplat till Östersjön.

– Vi ligger ju som en propp in till Östersjön. Så allt som vi gör, påverkar Östersjöns biodiversitet.

Det statliga utvecklingsbolaget By og Havn, som är byggherre för projektet, och Danmarks transportminister har valt att avböja att kommentera expertgruppens rekommendation, skriver TV2 Kosmopol.

Fakta: Ny stadsdel för 35 000 invånare

Lynetteholmen kommer vid färdigställandet fram emot år 2070 att bli en ny stadsdel i Köpenhamn med plats för 35 000 invånare och lika många arbetsplatser. Det är även meningen att halvön ska skydda Köpenhamn centrala delar mot framtida stormfloder.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-