torsdag, december 1, 2022
Annons

Europeiska globaliseringsfonden: Hjälp för uppsagda arbetstagare

Parlamentet har uppdaterat reglerna för Europeiska globaliseringsfonden som gör den mer tillgänglig och anpassad att tackla globala kriser.

Fonden med det formella namnet Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) är en av EU:s åtgärder för att minska arbetslösheten. Globalisering kan orsaka betydelsefulla strukturella förändringar för världshandeln, vilket kan innebära att arbetstagare sägs upp.

För att stötta de personer som förlorar sina jobb på grund av globalisering eller de ekonomiska effekterna från större kriser, såsom coronapandemin, skapade Europeiska Unionen år 2006 globaliseringsfonden. Det är en solidaritetsfond för nödlägen, och i egenskap av ett särskilt finansiellt instrument kan den mobiliseras vid behov. EFG medfinansierar olika projekt som hjälper arbetstagare att hitta nya jobb eller att starta eget.

Ta reda på vad EU gör för att möta globaliseringens utmaningar.


Ledamöterna har sett till att fonden förändras på följande sätt

  • Tröskeln för att kunna ansöka sänks från 500 till 200 arbetstagare som har förlorat jobbet
  • Möjlighet att ansöka om en engångsinvestering på 22 000 euro för att starta företag eller för att finansiera anställda att ta över verksamheten
  • Barnbidrag för vårdnadshavare när de deltar i vidareutbildningar eller söker jobb

Bakgrund

I januari 2019 röstade kammaren för att reformera fonden för den kommande perioden efter 2020. Syftet var att utvidga fondens tillämpningsområde så att stöd erbjuds till arbetstagare vid större omstruktureringar som kan kopplas till digitalisering, automatisering och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Efter att framgångsrikt förhandlat fram förändringarna av globaliseringsfonden tillsammans med rådet i december 2020 godkände ledamöterna förordningen vid sin plenarsession i april 2021. 


Fonden kommer att vara avgörande för att hjälpa friställda arbetstagare under dessa svåra tider. Den är nu bättre rustad för att hjälpa oss att tackla utmaningarna vi står inför och kommer att kunna täcka alla typer av uppsägningar till följd av omstruktureringar

Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Litauen)
föredragande i Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-